Jak przenieść program z excela do innego?


(Serwis Arches) #1

Mam program w excelu, gdzie w kilku arkuszach wprowadza się dane a na pozostałych kilkudziesięciu sa wylicznia, przeliczenia, wykresy, komuniakty do wyliczonych danych itp, czyli kompletna ich analiza. Noiestety mam przektroczoną kilka razy ilość formatów możłiwych w excelu i program zaczyna się rozsypywać ( traci dane, wystąpują błędy, itd). gdzie mam go przenieść, do jakiej aplikacji, w jakim języku pisać, aby móc wykorzystać formuły i przeliczenia i makra , które już mam napisane w excelu. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:


(w32.sasser) #2

Skorzystaj z OpenOffice 2.0 :smiley:

Pakiet biurowy OpenOffice potrafi otwierać i zapisywać dokumenty w obcych formatach, takich jak formaty Microsoft Office, czy RTF.

http://www.ux.pl/openoffice/?page=download