Jak przenieśc współrzędne [x,y] z pliku tekstowego na mapę?


(Dirtyranger) #1

Witam. Mam plik graficzny z mapą o szerokości [X] 2659 pixeli i wysokości [Y] 3821 pixeli w formacie .jpg. Jednocześnie w pliku tekstowym znajdują się współrzędne o skali 703 dla X oraz 1010 dla Y. Muszę nanieść na mapę podane koordynaty pod postacią punktów w ten sposób aby punkt [2659 ; 3821] na mapie odpowiadał punktowi [703 ; 1010] w pliku tekstowym. Wynika z tego, że punkt w pliku tekstowym powinien wynosić około 3,785 pixela na mapie. Jak to zrobić...(nie tracąc na jakości pliku graficznego)?


(sdar) #2

Proszę o zmianę tytułu na bardziej konkretny.

Użyj opcji zmien.gif

Pomocne może być zapoznanie się z TYMI informacjami.