Jak przypisać program do prawego klawisza myszy (przykład: notepad++)

Witam. Program Notepad++ ma fajną opcję dzięki której po kliknięciu prawym klawiszem myszy w dowolny plik na komputerze pojawia mi się opcja Edytut/Otwórz w Notepad++ i plik ten się otwiera. Jest jakiś sposób aby dodać takie coś do menu kontekstowego ale z innym programem jak Adobe Brackets czy Visual Studio?

Strasznie przyspiesza to edycję plików i ich otwieranie. 

Jakie są ścieżki dostępu do otwierania plików przez : Adobe Brackets i Visual Studio ? 

Klucz Rejestru :

HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\XXXXX.exe\shell\open\command

 

XXXXX.exe lub XXXXX.DLL - plik związany z programem .

Co do twojego pytania to nie mam pojęcia a jak to sprawdzić? Czy tu chodzi o ścieżkę do głównego .exe czy jest jakiś konkretny odpowiedzalny za opcję “otwórz za pomocą” ?

 

Udało mi się coś znaleźć:

http://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/add-open-with-notepad-to-the-context-menu-for-all-files/

Zmieniajac tylko ścieżkę na D:\Program files…\ Brackets.exe wszystko działa ;]

  1. Uruchom te programy i zobacz w Menedżerze zadań Windows jakie są to pliki .exe (czasem nie są to pliki .exe tylko .DLL i wtedy procesem systemowym odpowiadającym za uruchomienie pliku .DLL jest RUNDLL32.exe * lub DLLHOST.exe *) Następnie zlokalizuj wpisy o tych plikach w kluczu Rejestru : 

HKEY_CLASSES_ROOT\Applications a konkretnie będzie “chodziło” o zapis w podkluczu command .

 

Rejestr :

WIN+R

REGEDIT.exe

 

Nazwy tych plików wykonywalnych znajdziesz w ścieżce dostępu skrótu (.lnk) którym uruchamiasz dany program .

 

* Nazwa pliku .DLL i komenda do jego uruchomienia jako aplikacji jest do odczytana za pomocą odpowiedniego programu gdy plik ten jest uruchomiony .

 

HKEY_CLASSES_ROOT\Applications - ten klucz zawiera podklucze odnoszące się do “Otwórz za pomocą” .

a po co tyle zachodu ? tak ciężko kliknąc dwa razy na ikonkę / skrót ?