Jak przyspieszyć komputer? Co usunąć z autostartu itp


(Rbb1) #1

W CCleanerze popatrzyłem na programy autostartu itp., wydaję mi się, że usunięcie niektórych z nich przyspieszyłoby mi komputer. Nie wiem jednak, które mógłbym bezpiecznie usunąć...

Autostart

Tak HKCU:Run ISUSPM Startup InstallShield Software Corporation C:\PROGRA~2\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup

Tak HKCU:Run Sidebar Microsoft Corporation C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

Tak HKLM:Run Adobe ARM Adobe Systems Incorporated "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

Tak HKLM:Run avast AVAST Software "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

Tak HKLM:Run Monitor PixArt Imaging Incorporation C:\Windows\PixArt\PAC207\Monitor.exe

Tak HKLM:Run MSC Microsoft Corporation "c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

Tak HKLM:Run RtHDVCpl Realtek Semiconductor C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe -s

Autostart Internet Explorer

Tak Extension Run WinHTTrack C:\Program Files (x86)\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

Tak Helper Adobe PDF Link Helper Adobe Systems Incorporated C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

Nie Helper avast! WebRep AVAST Software C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

Tak Helper avast! WebRep AVAST Software C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll

Nie Helper Incredibar.com Helper Object Montera Technologeis LTD C:\Program Files (x86)\Incredibar.com\incredibar\1.5.11.14\bh\incredibar.dll

Tak Helper Java Plug-In 2 SSV Helper Oracle Corporation C:\Program Files (x86)\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll

Tak Helper Java Plug-In 2 SSV Helper Oracle Corporation C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

Tak Helper Java Plug-In SSV Helper Oracle Corporation C:\Program Files (x86)\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll

Tak Helper Java Plug-In SSV Helper Oracle Corporation C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

Nie Toolbar avast! WebRep AVAST Software C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

Tak Toolbar avast! WebRep AVAST Software C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll

Nie Toolbar Hyperionics DB Toolbar C:\Program Files (x86)\Hyperionics DB Toolbar\tbcore3.dll

Nie Toolbar Incredibar Toolbar Montera Technologeis LTD C:\Program Files (x86)\Incredibar.com\incredibar\1.5.11.14\incredibarTlbr.dll

Zaplanowanie zadania

Tak Task Ad-Aware Antivirus Scheduled Scan C:\PROGRA~2\AD-AWA~1\AdAwareLauncher.exe --scan=full

Tak Task Ad-Aware Update (Weekly) Lavasoft Limited C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-AwareAdmin.exe update all silent repair

Tak Task Adobe Flash Player Updater Adobe Systems Incorporated C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

Tak Task CCleanerSkipUAC Piriform Ltd "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe" $(Arg0)

Tak Task GoogleUpdateTaskMachineCore Google Inc. C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c

Tak Task GoogleUpdateTaskMachineUA Google Inc. C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /ua /installsource scheduler

Tak Task SidebarExecute Microsoft Corporation C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

Context menu

Tak Directory avast AVAST Software C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll

Tak Directory LavasoftShellExt Lavasoft Limited C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Ad-Aware\ShellExt_64.dll

Tak Directory WinRAR Alexander Roshal C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll

Tak Directory WinRAR32 Alexander Roshal C:\Program Files\WinRAR\rarext32.dll

Tak Drive LavasoftShellExt Lavasoft Limited C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Ad-Aware\ShellExt_64.dll

Tak File 00avast AVAST Software C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll

Tak File avast AVAST Software C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll

Tak File GGDriveMenu GG Network S.A. C:\Users\Robert\AppData\Roaming\GG\ggdrive\ggdrive-menu.dll

Tak File LavasoftShellExt Lavasoft Limited C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Ad-Aware\ShellExt_64.dll

Tak File WinRAR Alexander Roshal C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll

Tak File WinRAR32 Alexander Roshal C:\Program Files\WinRAR\rarext32.dll

PS. Nie znalazłem spoilera :lol:


(system) #2

Wyłącz pozycje: Tak HKLM:Run MSC Microsoft Corporation "c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

Tak HKLM:Run Adobe ARM Adobe Systems Incorporated "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

Tak Helper Adobe PDF Link Helper Adobe Systems Incorporated C:\Program Files (x86)CommonFiles\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

Tak Helper Java Plug-In 2 SSV Helper Oracle Corporation C:\Program Files (x86)\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll

Tak Helper Java Plug-In 2 SSV Helper Oracle Corporation C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

Tak Helper Java Plug-In SSV Helper Oracle Corporation C:\Program Files (x86)\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll

Tak Helper Java Plug-In SSV Helper Oracle Corporation C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

To tak na "pierwszy rzut oka".

Generalnie w Internet Explorerze można wyłączyć wszystko.


(Rbb1) #3

Lepiej wyłączyć czy usunąć?


(ichito) #4

Javę wyłącz...ale usuń

Ponadto masz Ad-aware i Avast równocześnie w tle, co może spowdować nawet nie jakieś opóźnienia, ale konflikty między programami. Avast Ci starczy w zupełności.

To możesz spokojnie wyłączyć z zaplanowanych zadań


(Rbb1) #5

Chcesz powiedzieć, że Ad-avare nie musi działać i wystarczy Avast? To może w ogóle go usunąć? :-k


(pawcio1212) #6

tak możesz usunąć go