Jak przywrócić skrót do menu kontekstowego?


(dao) #1

Był Word w menu kontekstowym ( pod prawym kliknięciem ). Zniknął. Pozostałe z paczki Office'a nadal są.


(rgabrysiak) #2

New Word Document missing from right-click context menu?