Jak przywrócić skrót do menu kontekstowego?

Był Word w menu kontekstowym ( pod prawym kliknięciem ). Zniknął. Pozostałe z paczki Office’a nadal są.

New Word Document missing from right-click context menu?