Jak rozwiązać umowę mobilnego internetu w iPlusie?

Skończyła mi się umowa w iPlusie i nadal rachunki mi przychodzą. Domyśliłem się, że z końcem okresu umowy umowa automatycznie nie wygasa tylko trzeba złożyć wypowiedzenie. Z tego co wiem to chyba na koniec miesiąca można umowę wypowiedzieć? To wypowiedzenie mam sam napisać czy w salonie iPlusa mają specjalne druczki? Chcę to jak najszybciej zrobić, bo pod koniec miesiąca wystawiają fakturę za kwiecień i już nie chcę płacić za śmiechowy internet (60zł płacę za 1 GB i w dodatku zasięg Edge).

Z regulaminu :

" § 17 Rozwiązanie umowy

  1. Abonent może rozwiązać umowę za pisemnym wypowiedzeniem. Okres

wypowiedzenia wynosi 30 dni i liczony jest od pierwszego dnia okresu roz-

liczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym złożono

wypowiedzenie umowy. Za dzień złożenia wypowiedzenia umowy przyjmuje

się dzień złożenia w punkcie sprzedaży (obsługi) wypowiedzenia umowy

lub dzień nadania do Działu Obsługi Klienta POLKOMTEL listu poleconego,

zawierającego wypowiedzenie umowy. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem

okresu wypowiedzenia.

  1. W okresie wypowiedzenia nadal naliczane są opłaty wynikające z umowy. "

Czyli za cały kwiecień jeszcze będziesz musiał zapłacić - przyjmując, że twój umowny okres rozliczeniowy zaczyna się 1 dnia miesiąca.

A nie można wypowiedzieć umowy w trybie natychmiastowym? Ja tak zrobiłem na koniec miesiąca mojemu operatorowi radiowemu i uzasadniłem tym, że cały czas są problemy z netem i jest kiepskiej jakości. Nie mógłbym tu tego samego zrobić? Ta padlina mi w ogóle nie chodzi i mam jeszcze płacić za miesiąc :confused:

Nie można. 30 dni licząc od początku okresu rozliczeniowego. Zamiast marudzić zasuwaj to zrobić.