Jak scalić kod html z kodem php

Mam pliczek game.php i paypal.html. Chodzi o to aby ten drugi wkleić w ten pierwszy. Nie można łączyć dwóch język na raz więc trzeba to zrobić w inny sposób i własnie nie wiem w jaki

 

PAYPAL.HTML

<form action="[url=https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr]https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr[/url]" method="post" target="_top">
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick">
<input type="hidden" name="encrypted" value="-----BEGIN PKCS7----------END PKCS7-----
">
<input type="image" src="[url=http://terranova.cba.pl/anty.png]http://terranova.cba.pl/anty.png[/url]" border="0" name="submit" alt="PayPal — Płać wygodnie i bezpiecznie">
<img alt="" border="0" src="[url=https://www.paypalobjects.com/pl_PL/i/scr/pixel.gif]https://www.paypalobjects.com/pl_PL/i/scr/pixel.gif[/url]" width="1" height="1">

</form>

 

 

 

GAME.PHP

<?php
define('MODE', 'INGAME');
define('ROOT_PATH', str_replace('\\', '/',dirname( __FILE__ )).'/');
 
require(ROOT_PATH.'includes/pages/game/class.AbstractPage.php');
require(ROOT_PATH.'includes/pages/game/class.ShowErrorPage.php');
require(ROOT_PATH.'includes/common.php');
 
$page = HTTP::_GP('page', 'overview');
$mode = HTTP::_GP('mode', 'show');
$mode = str_replace(array('_', '\\', '/', '.', "\0"), '', $mode);
$pageClass = 'Show'.ucwords($page).'Page';
 
if(!file_exists(ROOT_PATH . 'includes/pages/game/class.'.$pageClass.'.php')) {
ShowErrorPage::printError($LNG['page_doesnt_exist']);
}
 
// Added Autoload in feature Versions
require(ROOT_PATH . 'includes/pages/game/class.'.$pageClass.'.php');
 
$pageObj = new $pageClass;
// PHP 5.2 FIX
// can't use $pageObj::$requireModule
$pageProps = get_class_vars(get_class($pageObj));
 
if(isset($pageProps['requireModule']) && $pageProps['requireModule'] !== 0 && !isModulAvalible($pageProps['requireModule'])) {
ShowErrorPage::printError($LNG['sys_module_inactive']);
}
 
if(!is_callable(array($pageObj, $mode))) { 
if(!isset($pageProps['defaultController']) || !is_callable(array($pageObj, $pageProps['defaultController']))) {
ShowErrorPage::printError($LNG['page_doesnt_exist']);
}
$mode = $pageProps['defaultController'];
}
 
$pageObj->{$mode}();

Używamy instrukcji echo.

http://www.pomoc.joomla.pl/content/view/548/46/

Działa ale zrobiłem to trochę inaczej :] Mam jeszcze pytanie

 

OPCJA 1

 To jest kod na darowiznę PAYPAL. Jak zrobić żebym znał osobę z serwera która ją przekazała. To jest strona gry www. Każdy gracz ma swoje ID. Na stronie PayPal otrzymam jedynie informację na temat klienta Paypal a nie jako użytkownika mojej strony.

OPCJA 2

Osoba która kliknie w baner Paypal otrzyma automatycznie maila z linkiem do dotacji a kopia maila zostanie zapisana u mnie n p.

 

SKRYPT LOGOWANIA

class ShowLoginPage extends AbstractPage
{
public static $requireModule = 0;
 
function __construct() 
{
parent::__construct();
}
 
function show() 
{
if (empty($_POST)) {
HTTP::redirectTo('index.php'); 
}
 
$username = HTTP::_GP('username', '', UTF8_SUPPORT);
$password = HTTP::_GP('password', '', true);
 
$loginData = $GLOBALS['DATABASE']->getFirstRow("SELECT id, password FROM ".USERS." WHERE universe = ".$GLOBALS['UNI']." AND username = '".$GLOBALS['DATABASE']->escape($username)."';");
if (isset($loginData))
{
$hashedPassword = PlayerUtil::cryptPassword($password);
if($loginData['password'] != $hashedPassword)
{
// Fallback pre 1.7
if($loginData['password'] == md5($password)) {
$GLOBALS['DATABASE']->query("UPDATE ".USERS." SET password = '".$hashedPassword."' WHERE id = ".$loginData['id'].";");
} else {
HTTP::redirectTo('index.php?code=1'); 
}
}
 
Session::create($loginData['id']);
HTTP::redirectTo('game.php'); 
}
else
{
Session::redirectCode(1); 
}
}
}

Z tego co pamiętam na stronie paypala masz przykłady, więc czego konkretnie w nich nie rozumiesz ?