Jak ściszyć mida i go zapisać ściszonego?


(Korek101) #1

Jak ściszyć mida i go zapisać ściszonego


(adpawl) #2

Sprawdź ten program: http://www.matthewssoftware.com/MIDIFixer :wink: