Jak się buduje tablice prawdy

Mam pytanie jak się buduje tablice prawdy. Czy ktoś może mi wyjaśnić na podstawie takiej funkcji f=x1x2+^x1x3 (liczby to indeksy, ^ to negacja w tym przykładni samo x1 jest zanegowane). Ewentualnie gdzie mogę znaleźć jakąś stronę gdzie jest wyjaśnione jak się buduje tablice prawdy dla podobnych funkcji.

Pierwsze 3 kolumny tablicy to wartości x1, x2 i x3, ostatnia kolumna to wynik funkcji, wiersze to wszystkie możliwe wariacje wartości zmiennych, dla tego przykładu:

x1 | x2 | x3 | f

----------------

0 | 0 | 0 | 0

0 | 1 | 0 | 0

1 | 0 | 0 | 0

1 | 1 | 0 | 1

0 | 0 | 1 | 1

0 | 1 | 1 | 1

1 | 0 | 1 | 0

1 | 1 | 1 | 1

Po prostu podstawiasz wszystkie możliwe wartości zmiennych i zapisujesz wyniki.

(Zakładam przy tym, że ^x1x3 oznacza iloczyn x3 i negacji x1, a nie negację iloczynu.)