Jak się dzieli na strolny i "usztywnia" PDF-a?

Muszę złamać książkę; na arkusz A3 mają wejść po 4 strony A5 w sumie 8 stron na obu użytkach; arkusz ma być łamany 2x.

Strony więc muszą być w szczególnej kolejności i pozycjach, również do góry nogami względem siebie.

Całość jest złamana w Wordzie. Jednak w Wordzie nie rozmieszczę stron w wymaganych łamach… (Może ktoś wie jak to zrobić?)

Próbuję więc złamać książkę w Publisher’ze, ale tekst się przelewa i deformuje, zmieniając i układ, i nawet czcionkę.

Zrobiłem więc PDF’y - i też chała, bo tekst skopiowany z PDF’a tak samo fika jak oryginał z Word’a.

Pytania:

  1. Jak podzielić strony pdf’a, aby potem przenieść je w jednym kawałku i wlepić do Publisher’a bez zmian?

Ewentualnie:

  1. Jak podzielić tekst na strony w Word’zie i usztywnić je, aby potem przenieść do Publishera lub Scribus’a?

Pozdrawiam Paweł