Jak skonfigurować blendera, dla największej wydajności?


(lutum2012) #1

Jak zmienić ustawienia w blenderze dla uzyskania jak największej wydajności?