Jak skonfigurować Eusing Cleaner?

Może ktoś ma ściągę do ustawienia Eusing Cleaner?

:slight_smile:

Ja mam! Proszę podać na PW adres email.