Jak skonfigurować joysticka w 18 WoS American Long Haul?


(Mar Sikorski) #1

Chciałbym skonfigurować mojego pada w grze 18 Wos ALH tak, żeby:

1 (symbol trójkąta) - gaz

2 (symbol kółka)- hamulec

Analogi - skręcanie

Jak to zrobić ?