Jak skonfigurować sieć z 3 routerami po kablu?

Jak skonfigurować sieć w domu jednorodzinnym i dobudowanym gabinecie przy wykorzystaniu 3 routerów spiętych kablem by komputery widziały się na wzajem i działało udostępnianie plików w sieci, zdalny pulpit VNC, drukarka sieciowa z każdego urządzenia czyli by to tworzyło jedną sieć, a nie trzy niezalerzne

obecnie każdy router to osobna sieć i komputery nie widzą się

/–kabel—router z wifi na pietrze----laptopy/telefony

kabel z internetem----modem/router z wifi na parterze----laptopy/telefony

–kabel—router z wifi w biurze----laptopy/telefony/drukarka sieciowa/dekoder tv sat/komputer stacjonarny

laptopów jest chyba teraz 7 i ok 4 telefony które łączą się w zależności od miejsca przebywania z różnymi routerami czyli sieciami, a ja bym chciał aby te 3 routery tworzyły jedna sieć w której każde urządzenie ma przypisany stały adres IP by można było korzystać z VNC, drukarki sieciowej czy wymiany plików

Możesz to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób, zostawiasz tak jak jest, masz 3 podsieci, aby komputery mogły się ze sobą komunikować, router musi routować pakiety, żeby mógł to robić musi znać trasy do pozostałych sieci, gdyż router zna tylko dwie trasy, do sieci podłączonej bezpośrednio i trasę domyślną. W routerach ustawiasz trasy statyczne do pozostałych sieci, tj. na pierwszym routerze ustawiasz trasę statyczną do sieci pomiędzy routerem drugim i trzecim oraz do sieci za trzecim routerem. Na trzecim routerze ustawiasz trasy do sieci pomiędzy routerem drugim a pierwszym i do sieci za routerem drugim. Na routerze drugim ustawiasz trasy do sieci za routerem trzecim i za routerem pierwszym.

Drugi sposób to połączenie routerów przełącznika, wówczas ruch nie będzie routowany, lecz przełączany, tzn. routery będą działały jako przełączniki. Jeśli twoje routery nie posiadają funkcji auto MDI-MDIX, do połączenie routerów będziesz potrzebował kabli krosowanych, routery łączysz portami LAN do LAN, tylko na jednym z routerów zostawiasz włączony serwer DHCP, na pozostałych go wyłączasz. Zakładając, że pierwszy router łączy Cię z internetem, kabel sieciowy podłączasz w pierwszym routerze do portu LAN i w drugim routerze również do portu LAN, drugi kabel podłączasz w drugim routerze również do portu LAN i podłączasz do do portu LAN w trzecim routerze. Na routerze drugim i trzecim wyłączasz serwery DHCP, a zostawiasz włączony na routerze pierwszym.