Jak skrócić Menu w Firefoxsie


(Asasynx) #1

Jak skrócić Menu w Firefoxsie (te menu gdy cos kopiujemy prawym przyciskiem myszy)


(Placio74) #2

Np. korzystając z rozszerzenia Menu Editor.