Jak sprawdzić firmware SSD bez dodatkowego oprogramowania?


(xomo_pl) #1

Do tego celu wystarczy nam systemowy menedżer urządzeń/device mamager.

uwaga: po znaku / podałem nazwy dla systemu Windows w angielskiej wersji językowej. Posiadacze polskiej wersji wpisują to co jest przed "/"

  1. w menu start wpisujemy menedżer urządzeń / device manager i klikamy enter

  2. w otwartym menedżerze rozwijamy listę sterowniki dysków / Disk dirivers

  3. na naszym dysku SSD klikamy dwukrotnie aby otworzyć okno właściwości/ properties

  4. w nowo otwartym oknie właściwości przechodzimy do ostatniej zakładki szczegóły / details

  5. z rozwijanej listy wybieramy opcję id sprzętu/Hardware ids

  6. w polu poniżej po jego prawej stronie ujrzymy nasz Firmware: w przypadku mojego SSD był to następujący ciąg znaków: DXMO4B0Q