Jak sprawdzić jakie procesy są uruchomione?

Jak sprawdzić w 7 jakie procesy są uruchomione w danej chwili; jakie programy działają w tle?

Ctrl+Alt+Delete i menadżer zadań, lub Ctrl+Shift+ESC?

Ja klikam prawym przyciskiem myszy na pasek menu i wyświetla mi się menadżer zadań.

PPM na pasku zadań >Uruchom Menadżera zadań > Zakładka procesy.

wielkie dzięki :slight_smile: