Jak sprawdzić kodowanie pliku tekstowego?


(Djzon) #1

Jak sprawdzić w jakim dokładnie kodowaniu został zapisany plik tekstowy (txt)?


(scripter1) #2

Najprościej chyba użyć jakiegoś edytora programistycznego który ci pokaże kodowanie.


(Djzon) #3

Wiele mi mówi, naprawdę...


(j24) #4

Inaczej mówiąc otwórz ten plik np: Notepadem++

Aktualne kodowanie pliku będzie na marginesie dolnym po prawej stronie.


(Djzon) #5

Notepad++ pokazuje jako ANSI

 

 

AkelPad jako

 

UTF-16 LE .... skrót LE (co znaczy?)

 

tak myślałem, że te kodowanie w różnych edytorach jest inaczej wyświetlane...