Jak stworzyć gradientem ukosny biały?

Tak jak w temacie jak w CS-sie stworzyć gradient ukosny bialy

W pomocy Photoshopa jest napisane jak tworzyć gradienty.