Jak stworzyć kopię zapasową rejestru?


(kordixx) #1

Jak w temacie.


(Łukasz14) #2

kordixx , start>uruchom>regedit>klikasz mój komputer (w regedicie)>plik>eksportuj> zapisujesz pod wybrana oprzez siebie nazwą :slight_smile:


(ybu) #3

Tu masz demonstrację krok po kroku: http://www.demonstracje.instalki.pl/sys ... jestru.php

Jeżeli po zmianach w rejestrze przestanie działać poprawnie system lub jakiś program,można przywrócić poprzednią wersję rejestru.

Wystarczy kliknąć 2-krotnie na stworzony na pulpicie przez nas plik kopii rejestru.

Trzeba jednak pamiętać,że dodane przez nas klucze i wartości nie zostaną usunięte.Należy je samemu wykasować.

W tym celu klikamy PPM na klucz lub wartość,którą chcemy usunąć i z menu kontekstowego wybieramy pozycję USUŃ,a potem klikamy na przycisk TAK.


(Binio21) #4

Start/Uruchom/Regedit/Enter/ Z górnego menu wybierz: Plik/Eksportuj/Wskazujesz lokalizację i nadajesz nazwę plikowi/ Zapisz /OK :slight_smile:


(kordixx) #5

Dzięki za radę :slight_smile:


(Srebrny Wilk) #6

Najlepiej programem ERUNT 1.1j przed każdą istotniejszą zmianą w systemie, a potem dodatkowo punkt przywracania systemu.