Jak stworzyć ''launcher'' który uruchamia program przez dosboxa

Witam

http://www.dosbox.com/wiki/Usage