Jak stworzyć ''launcher'' który uruchamia program przez dosboxa


(Overdrillmaster) #1

Witam


(system) #2

http://www.dosbox.com/wiki/Usage