Jak szybko skonstruować dobre hasło

Jak skonstruować dobre hasło

Dobre hasło – to pojęcie względne. Żeby zabezpieczyć się odpowiednio,

trzeba poznać techniki tych, przed którymi się zabezpieczamy – czyli

przed crackerami, lamo-włamywaczami ( co przy używaniu słabych haseł

też im się uda włamać) itd.

Najczęściej używanym sposobem łamania haseł jest metoda słownikowa ( próbowanie różnych słów ze wcześniej przygotowanego słownika ze

zbiorem tysięcy słow) lub metoda tzw. bruteforce ( generowanie kolejnych ciągów znaków).

Spora część udanych włamań spowodowana jest używaniem "słabych

haseł".

Przykłady słabych haseł:

login : maciek pass: maciek

login: maciek pass: maciekmaciek

login: maciek pass: maciekk

itp.

Nie wolno używać Ci haseł składających się z imienia i nazwiska np. dla

osoby Jan Kowalki, pass: jankowalski lub pass: jank

Nie używaj w haśle daty urodzenia, numerów telefonu itd. itp.

Za słabe hasło można też uznać np. moni4ka8kochana

Do tej pory powstał ogrom programów do łamania haseł. Większość potrafi sobie radzić też z takimi jak : moni4ka8kochana - dodanie do ciągu liter cyfr.

Dobre hasło to niekoniecznie hasło bardzo długie, ale dostatecznie

skomplikowane.

Zalecam używanie minimum ośmioliterowych haseł + dodanie w nich znaków specjalnych typu @, %, !, # .

Metody zarządzania hasłami:

I. Zapisanie na kartce lub zapisanie w pliku tekstowym i przetrzymywanie na dysku ( nie zalecane!! )

II. Przetrzymywanie zaszyfrowanych haseł w pliku na dysku

III. Skonstruowanie specjalną metodą hasła silnego za to stosunkowo łatwego do zapamiętania.

Ad. I. (metoda nie zalecana!)

 • wymyślasz silne hasło np. D*#k0(>@!jd^% i zapisujesz na kartce lub w pliku tekstowym na dysku (największy błąd)

 • używasz do skonstruowania silnego hasła programu Advanced Password Generator (radze wybierać opcje liczby znaków nie mniejszą niż 8 przy zastosowaniu najsilniejszych opcji generowania hasła).

Ad. II.

 • wymyślasz silne hasło, trudne do zapamiętania ale nie chcesz trzymać na kartce ani w pliku tekstowym więc ściągasz program Security V 1.2 (dostępny w downloadzie) - dzięki temu programowi będziesz mógł zarządzać swoimi hasłami, które są zapisane w postaci zaszyfrowanej w bazie danych, umożliwiającej import i eksport danych w rozmaitych formatach. Hasła wyświetlane są w postaci drzewiastej struktury. Program jest darmowy.

Ad. III.

Metoda stworzenia silnego hasła, łatwego do zapamiętania.

Najlepiej użyc do budowy hasła które musisz zapamiętać jakiś cytat np. “Urodziłem się 1 stycznia 2000 roku”.

Wypisanie pierwszych liter cytatu i pełnej daty: Us1s2000r

Podmiana znaków (cyfry zapisujemy z przycisniętym klawiszem Shift): Us!s@)))r

Jeżeli zmieniasz hasło co kilka dni użyj zmiennej.

Np. do starego hasła: Us!s@)))r (Urodziłem się 1 stycznia 2000 roku), dopisujesz np. rok urodzin bliskiej osoby z przyciśniętym Shiftem np:

Us!s@)))r!( (Urodziłem się 1 stycznia 2000 roku 1973)

W ten sposób możesz zbudować łatwe do zapamiętania, silne hasło.

A teraz podsumowanie metody tworzenia haseł łatwych do zapamiętania:

 • wybierz jakiś swój cytat który pamiętasz

 • wypisz pierwsze litery cytatu

 • podmień znaki (przyciśnięty shift)

 • czas na zmianę silnego hasła które uzyskałeś tą metodą?

 • dodawanie własnych „zmiennych”: np. dopisanie na końcu hasła znanej Ci daty i

 • zapisanie jej z wciśniętym shiftem

Pozdrawiam :stuck_out_tongue: i polecam tworzenie takich hasełek :slight_smile:

Owszem hasło jest wtedy silniejsze, nawet bardzo silne, jednak na chwile obecną są algorytmy łamiące każde ale to każde hasło. Dlaczego? A to dlatego że takie programy działają mniej więcej tak:

…dla hasła Us!s@)))r!( program może wykonać taki algorytm (jest to przedstawienie wizualne algorytmu):

 • (sprawdzane są WIELKIE litery alfabetu od A do Z)

 • (sprawdzane są małe litery alfabetu od a do a)

 • <0-9> (sprawdzane są liczby z zakresu od 0 do 9)

 • <-+\> (sprawdzane są znaki od " ****" do " +"

program sprawdza wtedy wszystkie dostępne kombinacje znaków w.w, jednak jeżeli osoba próbująca złamać hasło jest programistą, może rozszerzyć swój algorytm o jeszcze inne znaki. W całej mojej pesymistycznej wizji jest coś ogromnie optymistycznego, a to że łamanie takiego hasła jest tak bardzo czasochłonne iż osobie próbującej złamać takie hasło jak powyżej lub dłuższe może się odechcieć łamania tego hasła.