Jak szybko znaleźć najdłuższą zapisaną linię w dużym tekście?

Jak szybko znaleźć najdłuższą linię z tekstem w dużym tekście(w edytorze)?

np. w słowniku (ok. 3 mln wyrazów) najdłuższy wyraz.

w google wpisz “find lines by length”

1 polubienie

Może by jakoś posortować od końca wyrazów?

Napisz program :wink:
Wyeksportuj do txt hasła i dalej:

“Napisz program”… w czym?
i czy to jest szybko? image

Eh Leniu :wink: W czymkolwiek, te kody, ba pewnie nawet skompilowane programy znajdujące najdluzsze słowo w liku, to standardowe zadanie :wink: Poszukaj zatym :stuck_out_tongue_winking_eye:

Do tego potrzebny byłby jakiś zainstalowany program z kompilacją.

Ja nie twierdzę, że to się nie da zrobić, choćby zwykły script VBS

Dim TextLine(3000000)
Set dostep = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)

Path = “B:\pl-ANSI.akp”

Set MyFile = dostep.OpenTextFile(Path, 1)

Do While MyFile.AtEndOfStream <> True
nr = nr + 1
TextLine(nr) = MyFile.ReadLine
dl = Len(TextLine(nr))

If dl > dl_tmp Then
dl_tmp = dl
nn = nr
End If
Loop

MyFile.Close
MsgBox "najdłuższy tekst jest w linii: " & nn
WScript.Quit

ale czy to jest szybko? i czy edytorem tekstu nie można tego znaleźć?

Takie sposobu nie znam, nigdy tego nie robiłem, być może po zaimportowaniu danych do excella dałoby się ułożyć według długości (przy takiej ilości prawie na 100% będzie kilka równie długich)

1 polubienie

Dlaczego bąbelkowe?
Chyba, że z okazji Nowego Roku image

Rozwiązałem problem.