Jak to ustawić w mirandzie?

o dokładnie to :arrow: http://miranda-im.org/download/details. … le&id=2062

:smiley: