Jak to usunać ?stydler?


(agaopo) #1

O4 - HKCU…\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O20 - Winlogon Notify: style32 - C:\WINDOWS\

O21 - SSODL: SysTray.Exiv - {2963ECFC-4E5C-2f3b-B334-D67434FC72E0} - (no file)


(Gutek) #2

plik ręcznie w trybie awaryjnym, a co do

zobacz TROJAN STYDLER

Jak coś nie tak dakj log z Silent Runners

Silent opis: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=15989