Jak ukryć czarne okno pliku .bat?


(sexy69bis) #1

W pliku .bat wpisałem takie polecenie:

"c:\Program Files\Hide Folders\hf5.exe" /OFF 69

Gdy je uruchamiam przez chwilę pokazuje się czarne okno.

Jak to zlikwidować w pliku .bat?

Próbowałem zamienić to na plik .exe programem "Bat To Exe Converter",

Wybrałem opcję "Invisible" przy konwertowaniu.

Po uruchomieniu tej aplikacji wprawdzie nie widać tego okna, ale po wykonaniu polecenia

nie następuje odświeżanie zawartości okien w Total Comander'ze.

Muszę dodatkowo z klawiatury je odświeżać.

PS. Chcę, aby nie pojawiało się czarne okno i po wykonaniu polecenia następowało

odświeżanie zawartości okien w Total Comander'ze, aby pokazał się ukryty plik lub katalog.


(hindus) #2

A jeśli nie ukrywasz okna bat, to Total Commander odświeża zawartość?


(sexy69bis) #3

Gdy pojawia się czarne okno automatycznie zostają odświeżone oba okna w Total Comander’ze,

i ukryte katalogi lub pliki pokazuję się lub znikają .


(Longhorn2009) #4

Może wystarczy Ci tylko ustawienie aby plik bat uruchamiał się zminimalizowany. 


(sexy69bis) #5

Robiłem skrót od  tego pliku .bat i w nim ustawiłem zminimalizowany i dalej brak odświeżania.

Wygląda na to, że te pojawiające się czarne okno powoduje odświeżanie.

Chyba jedynym wyjściem jest VBScript z ukryciem tego okna

i  poleceniem dla Total Commander’a, aby odświeżył oba okna.


(Łukash) #6

@**sexy69bis **Exe i bat służą do pokazywania/chowania ukrytych plików i folderów ? Ogólnie mozna to rozwiązać za pomoca VBScript

Użyj skryptu vbs :

 

Hidden = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Hidden"
SSHidden = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ShowSuperHidden"
Set Command1 = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Check = Command1.RegRead(Hidden)
If Check = 2 Then
Command1.RegWrite Hidden, 1, "REG_DWORD"
Command1.RegWrite SSHidden, 1, "REG_DWORD"
Else
Command1.RegWrite Hidden, 2, "REG_DWORD"
Command1.RegWrite SSHidden, 0, "REG_DWORD"
End If
Command1.SendKeys "{F5}"

Wklej do tekstowego i zapisz jako pokaz_ukryj.vbs > wrzuć plik do C\Windows
Komendę można można wykonać poprzez dwuklik na pliku pokaz_ukryj.vbs lub wrzucić do menu kontekstowego.

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Pokaż/Ukryj ukryte pliki]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Pokaż/Ukryj ukryte pliki\command]
@="WScript C:\\Windows\\pokaz_ukryj.vbs"

Wklej do tekstowego i zapisz jako  menu.reg > prawy na pliku > Scal.


(sexy69bis) #7

To działa tylko w Explorer’ze, a Total Commander jest na to odporny 

A ja potrzebuję to TC, a Eksplorer’ze nie ma dla mnie znaczenia.


(Łukash) #8

Nie możesz dodać przycisku w TC ?  Konfiguracja > Pasek przycisków.

 

cm_SwitchHidSys

(sexy69bis) #9

Też myślałem nad tym, aby użyć polecenie cm_SwitchHid, aby ukrywać wszystkie piki

i katalogi (a jest tego np. desktop.ini, tysiące) z attr h.

Do tego celu używam program Hide Folder, który ukrywa wskazane pliki i katalogi jak również

uniemożliwia usunięcie wybranych plików lub nadpisanie ich treści.

Dopóki urchamiam HF ręcznie, to po uruchomieniu HF przestaje działać i wszystko jest tak jakby go nie było.

Problem się zaczyna gdy próbuję go włączyć i wyłączyć z komand linii lub skryptu, pliku bat(cmd),

wówczas okna w TC są nie odświeżane. W skrypcie VBS mogę wymusić odświeżanie okien w TC.

Polecenie cm_SwitchHid, ma jeszcze tę wadę, że działa przemiennie on, off

a mnie by bardziej pasowało inne polecenie do “on” a inne do “off”,

abym mógł to dokładniej zsynchronizować z włączaniem i wyłączaniem Hide Folders.


(Łukash) #10

Nie za bardzo się orientuję w tym co chcesz osiągnąć i na jakie to jest potrzeby. Kombinowałeś w Konfiguracja > Wyświetlanie > Pokaż pliki ukryte ? CTRL+F12  i dodać typ pliku do wyświetlania ? 


(sexy69bis) #11

Konfiguracja > Wyświetlanie > Pokaż pliki ukryte, zawsze jest włączone.

Muszę widzieć wszystkie pliki z attr s i h.

Ukrywam tylko te, które nie powinny być widoczne.

Jeśli oznaczę je attr h to ukryję wszystkie z tym atrybutem.

Poza tym, nie mogę napisać ani skryptu czy aplikacji, aby po uruchomieniu cm_SwitchHid

pokazało np. msgbox czy popup, że te pliki są ukryte lub widoczne w TC.


(sexy69bis) #12

Rozwiązanie jest takie:

Zmniejszyć rozmiar tego okna do 1x1 i zmienić jego pozycję maksymalnie na prawo i w dół.