Jak ustalić wprowadzoe izapomniane hasło konta administrator


(Joannajagiellopodgorska) #1

Dziecko zakładało drugiej osobie na swoim komputerze oddzielne konto.Twierdzi,że nie wprowadziło żadnego hasła dla konta administratora ale teraz komputer żąda podania hasła administratora amy go nie znamy.Jak dowiedzieć się jakie to jest hasło.Mamy system Windows Vista .


(Piotr P.) #2

http://www.poradykomputerowe.pl/bezpiec … s-630.html

http://home.eunet.no/pnordahl/ntpasswd/

instrukcja

http://www.hackme.pl/readarticle.html?article_id=146

W Viście oprócz konta użytkownika o prawach administratora jest jeszcze

jedno konto o nazwie Administrator, z pustym hasłem. Domyślnie jest ono

wyłączone, ale może uda się je włączyć z poziomu odpowiedniego

narzędzia. Proponuję to:

http://home.eunet.no/~pnordahl/ntpasswd/bootdisk.html