Jak ustawic automatyczne uruchamianie strony w kodzie html


(loniewskioliwier) #1

chcę by na jednej stronie po pewnym czasie uruchomiła się druga strona w tym samym oknie
i potrzebuję kod


(Pablo_Wawa) #2

Redirect from an HTML page
META Refresh


(kowgli) #3
window.setTimeout(function() {
	document.location.href = "http://www.google.com";
}, 5000);

?


(loniewskioliwier) #4

potrzebuje kod html który będzie losował cyfry od 1 do 30 i każdego dnia inna i by w razie potrzeby można było ustalić jaki numerek będzie w jakim dniu (coś takiego jak szczęśliwy numerek)


(Aw@mo) #5

< META HTTP-EQUIV=“REFRESH” CONTENT="0; URL=podstrony/strona.php " >

0 oznacza że zero sekund ma czekać na stronie strona.html


(krystian3w) #6

https://www.google.pl/search?q=szczęśliwy+numerek+javascript


(loniewskioliwier) #7

dobrze ale ja ustawić by było on od jakiejs godziny do jakiejś stały i niezmienny


(krystian3w) #8

To by się przydała jakaś baza (albo w pliku xml) żeby z niej odczytywało po wylosowaniu.