Jak ustawić by MOC odtwarzał muzykę w każdym miejscu


(Martin8731) #1

Mam Linuksa Mint 17.2. Przy starcie systemu uruchamia się program MOC (z poziomu pliku /etc/rc.local), jednak od tej wersji Linux Mint muzykę słychać dopiero po zalogowaniu się w GUI (Mate) lub zalogowaniu się w konsoli tekstowej. W poprzednich wersjach tj. LM 13, LMDE2) muzyka grała bez warunkowo w każdym miejscu, konsoli czy przed ekranem logowania do GUI. Da się jakoś to naprawić?

/etc/rc.local

su -l login -c "mocp -S"
su -l login -c "mocp -p"

 


(nintyfan) #2

Może spróbuj bez login -c

 

Serwer dźwięku PulseAudio może pracować w trybie usługi systemowej lub z uprawnieniami konta użytkownika. Problem może być w tym, że w twoim wypadku pracuje z uprawnieniami konta użytkownika. Wniosek: do twojego skryptu musisz dodać uruchomienie pulseaudio na poziomie systemu(pewnie przełącznik -d).


(Martin8731) #3

Dodanie dodatkowych uprawnień dla konta (w tym audio devices) rozwiązało problem.