Jak ustawić dźwięki w wiadomościach w WTW

Jak ustawić dźwięki w WTW przy otrzymywaniu wiadomości? Ściągnąłem plik Sounds.plug, ale widzę komunikat brak zestawu-dźwięki nieaktywne. Ściągnąłem wprawdzie plik Bass.dll, ale wklejenie go do katalogu programu nic nie daje.