Jak ustawić Kubuntu, by przestrajał dźwięk do A=432 Hz?


(mistrz1) #1

Poszukuję sposoby jak zmienić ustawienia w Kubuntu 17.04 (32bity) z repozytorium backports, aby zmieniał dźwięk z A=440 Hz do A=432 Hz? Zastosowałem metodę z tego linku, ale nie działa http://www.orangepi.org/orangepibbsen/forum.php?mod=viewthread&tid=2629
Obecnie używam vlc ustawionego do przestrajania w locie na 432 Hz, aby słuchać youtube. Wolałbym jednak wprowadzić ustawienia w pulseaudio, żeby wszystko było zmieniane do 432 Hz, bo tak byłoby wygodniej.
Ktoś wie, jak to zrobić?


(Domker) #2

Kubuntu pod ręką nie mam, ale w Archu wiele ustawień możesz dokonać w:
/etc/pulse/daemon.conf

Z twojego opisu wynika, że raczej potrzebujesz LADSPA:

Jeżeli ze zrozumieniem przeczytasz to będzie działać.
Wartość control ustawiasz na "control=-0.3176665363342977,0,-90,0"
Master też musisz prawidłowe podstawić.
Sprawdzasz:
pacmd list-sinks | grep "name:"

Oczywiście paczkę “tap-plugins” musisz mieć zainstalowaną.
Tutaj masz więcej o tap-plugins:
http://tap-plugins.sourceforge.net/ladspa/pitch.html


(mistrz1) #3

Zdziałało. Zrobiłem restart systemu. Kiepsko z angielskim u mnie, więc trochę rozumiem, a trochę metodą prób działam :slight_smile:


(mistrz1) #4

A mógłbyś przetłumaczyć instrukcję jak zapisać to na stałe, bo nie rozumiem po angielsku instrukcji, a nie chcę namieszać i zepsuć czegoś.


(Domker) #5

Ale nic w tym trudnego.
Najpierw otwórz konsole i przejdź do katalogu “/etc/pulse”:
cd /etc/pulse

Teraz zrób backup pliku konfiguracyjnego “default.pa
sudo cp default.pa default.pa.backup

Otwórz plik w edytorze np. nano (jak nie masz zainstalowanego to: sudo apt-get install nano):
sudo nano default.pa

Znajdź linijki z tekstem:

# X11 modules should not be started from default.pa so that one daemon
# can be shared by multiple sessions.

(około 147 linijka - pod koniec pliku, możesz przyśpieszyć poszukiwanie wciskając Ctrl+W i wpisując “X11 modules should not” zatwierdzając ENTER’em- wielkość liter ważna!)

Pod w.w. tekstem dodaj:
.ifexists module-ladspa-sink.so .nofail load-module module-ladspa-sink sink_name=(...)DALEJ to co wpisywałeś przy jednorazowej konfiguracji(...) .fail .endif

Zapisujesz wciskając Ctrl+O, a następnie ENTER.
Wsio - powinno na starcie ładować ustawienia.


(mistrz1) #6

To jest wszystko z pliku default.pa Wpisałem pod ostatnim wierszem (jest ich 141) i nie działa

#!/usr/bin/pulseaudio -nF
#
# This file is part of PulseAudio.
#
# PulseAudio is free software; you can redistribute it and/or modify it
# under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# PulseAudio is distributed in the hope that it will be useful, but
# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
# General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
# along with PulseAudio; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

# This startup script is used only if PulseAudio is started per-user
# (i.e. not in system mode)

.fail

### Automatically restore the volume of streams and devices
load-module module-device-restore
load-module module-stream-restore
load-module module-card-restore

### Automatically augment property information from .desktop files
### stored in /usr/share/application
load-module module-augment-properties

### Should be after module-*-restore but before module-*-detect
load-module module-switch-on-port-available

### Load audio drivers statically
### (it's probably better to not load these drivers manually, but instead
### use module-udev-detect -- see below -- for doing this automatically)
#load-module module-alsa-sink
#load-module module-alsa-source device=hw:1,0
#load-module module-oss device="/dev/dsp" sink_name=output source_name=input
#load-module module-oss-mmap device="/dev/dsp" sink_name=output source_name=input
#load-module module-null-sink
#load-module module-pipe-sink

### Automatically load driver modules depending on the hardware available
.ifexists module-udev-detect.so
load-module module-udev-detect
.else
### Use the static hardware detection module (for systems that lack udev support)
load-module module-detect
.endif

### Automatically connect sink and source if JACK server is present
.ifexists module-jackdbus-detect.so
.nofail
load-module module-jackdbus-detect channels=2
.fail
.endif

### Automatically load driver modules for Bluetooth hardware
.ifexists module-bluetooth-policy.so
load-module module-bluetooth-policy
.endif

.ifexists module-bluetooth-discover.so
load-module module-bluetooth-discover
.endif

### Load several protocols
.ifexists module-esound-protocol-unix.so
load-module module-esound-protocol-unix
.endif
load-module module-native-protocol-unix

### Network access (may be configured with paprefs, so leave this commented
### here if you plan to use paprefs)
#load-module module-esound-protocol-tcp
#load-module module-native-protocol-tcp
#load-module module-zeroconf-publish

### Load the RTP receiver module (also configured via paprefs, see above)
#load-module module-rtp-recv

### Load the RTP sender module (also configured via paprefs, see above)
#load-module module-null-sink sink_name=rtp format=s16be channels=2 rate=44100 sink_properties="device.description='RTP Multicast Sink'"
#load-module module-rtp-send source=rtp.monitor

### Load additional modules from GConf settings. This can be configured with the paprefs tool.
### Please keep in mind that the modules configured by paprefs might conflict with manually
### loaded modules.
.ifexists module-gconf.so
.nofail
load-module module-gconf
.fail
.endif

### Automatically restore the default sink/source when changed by the user
### during runtime
### NOTE: This should be loaded as early as possible so that subsequent modules
### that look up the default sink/source get the right value
load-module module-default-device-restore

### Automatically move streams to the default sink if the sink they are
### connected to dies, similar for sources
load-module module-rescue-streams

### Make sure we always have a sink around, even if it is a null sink.
load-module module-always-sink

### Honour intended role device property
load-module module-intended-roles

### Automatically suspend sinks/sources that become idle for too long
load-module module-suspend-on-idle

### If autoexit on idle is enabled we want to make sure we only quit
### when no local session needs us anymore.
.ifexists module-console-kit.so
load-module module-console-kit
.endif
.ifexists module-systemd-login.so
load-module module-systemd-login
.endif

### Enable positioned event sounds
load-module module-position-event-sounds

### Cork music/video streams when a phone stream is active
#load-module module-role-cork

### Modules to allow autoloading of filters (such as echo cancellation)
### on demand. module-filter-heuristics tries to determine what filters
### make sense, and module-filter-apply does the heavy-lifting of
### loading modules and rerouting streams.
load-module module-filter-heuristics
load-module module-filter-apply

### Make some devices default
#set-default-sink output
#set-default-source input

(Domker) #7

To dodaj w formie skryptu bash i podepnij go do autostartu.
Kwestie “sudo” możesz rozwiązać poprzez edycję pliku sudoers dla tego skryptu.