Jak ustawić widok okna?


(Kris70 05) #1

Czy można ustawić > widok>szczegóły dla wszystkich plików i folderów ,bez konieczności powtarzania operacji w każdym oknie?Jeżeli tak to proszę o wskazówki.Pozdrawiam.


(Matheosh) #2

Ustawiasz: Widok > Szczegóły , a później: Narzędzia > Opcje folderów > Widok > Zastosuj do wszystkich folderów :slight_smile: