Jak ustawić zdjęcie jako widok folderu

Dlaczego nie mogę ustawić obrazu jako widoku jakiegoś folderu??? W XP mogłem tak ustawić.

Chodzi ci o takie coś:

capturerpr.jpg

Jeżeli tak, to kliknij ppm na folderze - Properties - Customize a następnie w obszarze Folder pictures wybierz Choose File i wybierz swój obrazek.

Zapoznaj się proszę z tą stroną i zmień tytuł na

konkretny. Inaczej temat poleci do śmietnika.

Jeśli mam we folderze jedno zdjęcie to mam taki właśnie widok jak pokazałeś na zdjęciu ,ale jeśli jest kilka, to wyświetlana tylko ikona pliku.

Folder którego zdjęcie przedstawiam wyżej zawiera dwa obrazy, jeden z nich jest wybrany w/w sposobem jako obraz folderu.

Dodatkowo widok w folderze mam ustawiony jako Tiles i wszystko działa.

Jeśli we folderze znajduje się jeden plik to wygląda on właśnie tak jak pokazałeś,ale jeśli jest więcej obrazów to wygląda tak screenshot002x.jpg