Jak ustawić, żeby się otwierało nie w oknie iframe?


(adpawl) #1

Jeżeli ma być w tym samym oknie, to

jeżeli w nowym, to