Jak ustawić zmienną BROWSER w Ubuntu 11.10

Witam wszystkich użytkowników systemu linux. Mam problem ze współpracą programu Google Earth i Google Chrome. Zapewne wiecie, że “wędrując po świecie” w programie Google Earth napotykamy ikonki będące linkami do zdjęć, filmów na You Tube i innych. W Windows 7 wszystko działa dobrze. W Ubuntu 11.10 64 bit niestety działać nie chce. Gdy w Google Earth kliknę na ikonkę YouTube, to otrzymuję komunikat: Wyświetlenie tej treści wymaga wtyczki Odtwarzacz Adobe Flash Player, ale nie jest ona zainstalowana. Czy chcesz teraz zainstalować wtyczkę Odtwarzacz Adobe Flash Player?" Kiedy kliknę w odnośnik, to wyskakuje kolejny komunikat: “Nie można uruchomić żadnej przeglądarki internetowej. Upewnij się, że zmienna środowiskowa $BROWSER jest ustawiona na nazwę pliku przeglądarki internetowej, która powinna być uruchomiona!” Tak samo jest gdy w Google Earth kliknę ikonkę zdjęcia, z tym, że nie czepia się już o brak Flash Playera i od razu wypisuje informację o zmiennej BROWSER. Dodam, że kiedy w programie Kadu kliknę na link to bez żadnego problemu uruchamia się Google Chrome. Mam zainstalowane Google Earth w wersji 6.0.3.2197. Natomiast Google Chrome jest w wersji 17.0.963.83-r127885. Próbowałem dopisywać do pliku /etc/profile albo /etc/bash.bashrc różne rzeczy typu export BROWSER=google-chrome, lecz to nic nie daje. Bardzo proszę o pomoc. Szkoda by było porzucać fajny system i wracać do Windows z powodu takiej błahostki, która jednak drażni. Pozdrawiam.

Zrób tak i powiedz czy uruchomiła się przeglądarka:

$ export BROWSER="google-chrome"

$ $BROWSER

Jak nie to pokaż logi z konsoli.

Pokaż wynik polecenia:

update-alternatives --display x-www-browser

U mnie nie ma takiego problemu, a mam dokładnie ten sam system co Ty (również 64-ry bity). Co prawda jest komunikat o braku Flasha (co jest nieprawdą; Google Earth ma jakąś swoją przeglądarkę) jednakże daje się wyświetlić film klikając “Otwórz w przeglądarce”. U mnie domyślnie otwiera się Firefox.

Poza tym raczej nie korzystam z Google Earth na rzecz Google Maps.

Dzięki za zainteresowanie tematem. Wpisanie w terminalu "export BROWSER=“google-chrome” i dalej $ $BROWSER spowodowało uruchomienie się przeglądarki Google Chrome. Natomiast polecenie “update-alternatives --display x-www-browser” zwraca:

"x-www-browser - tryb auto

link currently points to /usr/bin/google-chrome

/usr/bin/google-chrome - priority 200

Current ‘best’ version is ‘/usr/bin/google-chrome’.

To może źle dodawałeś do .bashrc? Dodaj w taki sposób - na przykład:

export BROWSER=/usr/bin/google-chrome

Jeśli będą błędy daj samo google-chrome tak jak podawał Kaka’

Przykład:

W katalogu /opt/google/earth/free jest plik o nazwie xdg-settings. W jego treści wiele razy pojawia się $BROWSER, ale ja jestem za cienki aby tam coś kombinować.

O widzisz - pokaż ten plik:

cat /opt/google/earth/free/xdg-settings

Nic się nie bój - nie URWIEMY :smiley:

Dopisanie export BROWSER=/usr/bin/google-chrome do pliku .bashrc (samego google-chrome, z cudzysłowem i bez) nic nie daje. Nadal są te same komunikaty. podaję zawartość pliku /opt/google/earth/free/xdg-settings:

#!/bin/sh

#---------------------------------------------

# xdg-settings

#

# Utility script to get various settings from the desktop environment.

#

# Refer to the usage() function below for usage.

#

# Copyright 2009, Google Inc.

#

# LICENSE:

#

# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a

# copy of this software and associated documentation files (the "Software"),

# to deal in the Software without restriction, including without limitation

# the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,

# and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the

# Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

#

# The above copyright notice and this permission notice shall be included

# in all copies or substantial portions of the Software.

#

# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS

# OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,

# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL

# THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR

# OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,

# ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR

# OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

#

#---------------------------------------------


manualpage()

{

cat << _MANUALPAGE

Name


xdg-settings - get various settings from the desktop environment


Synopsis


xdg-settings { get | check | set } {property} [value]


xdg-settings { --help | --list | --manual | --version }


Description


xdg-settings gets various settings from the desktop environment. For instance,

desktop environments often provide proxy configuration and default web browser

settings. Using xdg-settings these parameters can be extracted for use by

applications that do not use the desktop environment's libraries (which would

use the settings natively).


xdg-settings is for use inside a desktop session only. It is not recommended to

use xdg-settings as root.


Options


--help

  Show command synopsis.

--list

  List all properties xdg-settings knows about.

--manual

  Show this manualpage.

--version

  Show the xdg-utils version information.


Exit Codes


An exit code of 0 indicates success while a non-zero exit code indicates

failure. The following failure codes can be returned:


1

  Error in command line syntax.

2

  One of the files passed on the command line did not exist.

3

  A required tool could not be found.

4

  The action failed.


Examples


Get the desktop file name of the current default web browser


    xdg-settings get default-web-browserCheck whether the default web browser is firefox.desktop, which can be false

even if "get default-web-browser" says that is the current value (if only some

of the underlying settings actually reflect that value)


    xdg-settings check default-web-browser firefox.desktopSet the default web browser to google-chrome.desktop


    xdg-settings set default-web-browser google-chrome.desktop_MANUALPAGE

}


usage()

{

cat << _USAGE

xdg-settings - get various settings from the desktop environment


Synopsis


xdg-settings { get | check | set } {property} [value]


xdg-settings { --help | --list | --manual | --version }


_USAGE

}


#@xdg-utils-common@


#----------------------------------------------------------------------------

# Common utility functions included in all XDG wrapper scripts

#----------------------------------------------------------------------------


DEBUG()

{

 [-z "${XDG_UTILS_DEBUG_LEVEL}"] && return 0;

 [${XDG_UTILS_DEBUG_LEVEL} -lt $1] && return 0;

 shift

 echo "$@" >&2

}


#-------------------------------------------------------------

# Exit script on successfully completing the desired operation


exit_success()

{

  if [$# -gt 0]; then

    echo "$@"

    echo

  fi


  exit 0

}#-----------------------------------------

# Exit script on malformed arguments, not enough arguments

# or missing required option.

# prints usage information


exit_failure_syntax()

{

  if [$# -gt 0]; then

    echo "xdg-settings: $@" >&2

    echo "Try 'xdg-settings --help' for more information." >&2

  else

    usage

    echo "Use 'man xdg-settings' or 'xdg-settings --manual' for additional info."

  fi


  exit 1

}


#-------------------------------------------------------------

# Exit script on missing file specified on command line


exit_failure_file_missing()

{

  if [$# -gt 0]; then

    echo "xdg-settings: $@" >&2

  fi


  exit 2

}


#-------------------------------------------------------------

# Exit script on failure to locate necessary tool applications


exit_failure_operation_impossible()

{

  if [$# -gt 0]; then

    echo "xdg-settings: $@" >&2

  fi


  exit 3

}


#-------------------------------------------------------------

# Exit script on failure returned by a tool application


exit_failure_operation_failed()

{

  if [$# -gt 0]; then

    echo "xdg-settings: $@" >&2

  fi


  exit 4

}


#------------------------------------------------------------

# Exit script on insufficient permission to read a specified file


exit_failure_file_permission_read()

{

  if [$# -gt 0]; then

    echo "xdg-settings: $@" >&2

  fi


  exit 5

}


#------------------------------------------------------------

# Exit script on insufficient permission to write a specified file


exit_failure_file_permission_write()

{

  if [$# -gt 0]; then

    echo "xdg-settings: $@" >&2

  fi


  exit 6

}


check_input_file()

{

  if [! -e "$1"]; then

    exit_failure_file_missing "file '$1' does not exist"

  fi

  if [! -r "$1"]; then

    exit_failure_file_permission_read "no permission to read file '$1'"

  fi

}


check_vendor_prefix()

{

  file_label="$2"

  [-n "$file_label"] || file_label="filename"

  file=`basename "$1"`

  case "$file" in

    [a-zA-Z]*-*)

     return

     ;;

  esac


  echo "xdg-settings: $file_label '$file' does not have a proper vendor prefix" >&2

  echo 'A vendor prefix consists of alpha characters ([a-zA-Z]) and is terminated' >&2

  echo 'with a dash ("-"). An example '"$file_label"' is '"'example-$file'" >&2

  echo "Use --novendor to override or 'xdg-settings --manual' for additional info." >&2

  exit 1

}


check_output_file()

{

  # if the file exists, check if it is writeable

  # if it does not exists, check if we are allowed to write on the directory

  if [-e "$1"]; then

    if [! -w "$1"]; then

      exit_failure_file_permission_write "no permission to write to file '$1'"

    fi

  else

    DIR=`dirname "$1"`

    if [! -w "$DIR" -o ! -x "$DIR"]; then

      exit_failure_file_permission_write "no permission to create file '$1'"

    fi

  fi

}


#----------------------------------------

# Checks for shared commands, e.g. --help


check_common_commands()

{

  while [$# -gt 0] ; do

    parm="$1"

    shift


    case "$parm" in

      --help)

      usage

      echo "Use 'man xdg-settings' or 'xdg-settings --manual' for additional info."

      exit_success

      ;;


      --manual)

      manualpage

      exit_success

      ;;


      --version)

      echo "xdg-settings 1.0.2"

      exit_success

      ;;

    esac

  done

}


check_common_commands "$@"


[-z "${XDG_UTILS_DEBUG_LEVEL}"] && unset XDG_UTILS_DEBUG_LEVEL;

if [${XDG_UTILS_DEBUG_LEVEL-0} -lt 1]; then

  # Be silent

  xdg_redirect_output=" > /dev/null 2> /dev/null"

else

  # All output to stderr

  xdg_redirect_output=" >&2"

fi


#--------------------------------------

# Checks for known desktop environments

# set variable DE to the desktop environments name, lowercase


detectDE()

{

  if [x"$KDE_FULL_SESSION" = x"true"]; then DE=kde;

  elif [x"$GNOME_DESKTOP_SESSION_ID" != x""]; then DE=gnome;

  elif `dbus-send --print-reply --dest=org.freedesktop.DBus /org/freedesktop/DBus org.freedesktop.DBus.GetNameOwner string:org.gnome.SessionManager > /dev/null 2>&1` ; then DE=gnome;

  elif xprop -root _DT_SAVE_MODE 2> /dev/null | grep ' = \"xfce4\"$' >/dev/null 2>&1; then DE=xfce;

  fi

}


#----------------------------------------------------------------------------

# kfmclient exec/openURL can give bogus exit value in KDE <= 3.5.4

# It also always returns 1 in KDE 3.4 and earlier

# Simply return 0 in such case


kfmclient_fix_exit_code()

{

  version=`kde${KDE_SESSION_VERSION}-config --version 2>/dev/null | grep KDE`

  major=`echo $version | sed 's/KDE: \([0-9]\).*/\1/'`

  minor=`echo $version | sed 's/KDE: [0-9]*\.\([0-9]\).*/\1/'`

  release=`echo $version | sed 's/KDE: [0-9]*\.[0-9]*\.\([0-9]\).*/\1/'`

  test "$major" -gt 3 && return $1

  test "$minor" -gt 5 && return $1

  test "$release" -gt 4 && return $1

  return 0

}


check_desktop_filename()

{

  case "$1" in

   */*)

    exit_failure_syntax "invalid application name"

    ;;

   *.desktop)

    return

    ;;

   *)

    exit_failure_syntax "invalid application name"

    ;;

  esac

}


# {{{ default browser

# {{{ utility functions


# This handles backslashes but not quote marks.

first_word()

{

  read first rest

  echo "$first"

}


binary_to_desktop_file()

{

  search="${XDG_DATA_HOME:-$HOME/.local/share}:${XDG_DATA_DIRS:-/usr/local/share:/usr/share}"

  binary="`which "$1"`"

  binary="`readlink -f "$binary"`"

  base="`basename "$binary"`"

  IFS=:

  for dir in $search; do

    unset IFS

    ["$dir"] || continue

    [-d "$dir/applications" -o -d "$dir/applnk"] || continue

    for file in "$dir"/applications/*.desktop "$dir"/applnk/*.desktop; do

      [-r "$file"] || continue

      # Check to make sure it's worth the processing.

      grep -q "^Exec.*$base" "$file" || continue

      # Make sure it's a visible desktop file (e.g. not "preferred-web-browser.desktop").

      grep -Eq "^(NoDisplay|Hidden)=true" "$file" && continue

      command="`grep -E "^Exec(\[[^]=]*])?=" "$file" | cut -d= -f 2- | first_word`"

      command="`which "$command"`"

      if [x"`readlink -f "$command"`" = x"$binary"]; then

        # Fix any double slashes that got added path composition

        echo "$file" | sed -e 's,//*,/,g'

        return

      fi

    done

  done

}


desktop_file_to_binary()

{

  search="${XDG_DATA_HOME:-$HOME/.local/share}:${XDG_DATA_DIRS:-/usr/local/share:/usr/share}"

  desktop="`basename "$1"`"

  IFS=:

  for dir in $search; do

    unset IFS

    ["$dir" -a -d "$dir/applications"] || continue

    file="$dir/applications/$desktop"

    [-r "$file"] || continue

    # Remove any arguments (%F, %f, %U, %u, etc.).

    command="`grep -E "^Exec(\[[^]=]*])?=" "$file" | cut -d= -f 2- | first_word`"

    command="`which "$command"`"

    readlink -f "$command"

    return

  done

}


# In order to remove an application from the automatically-generated list of

# applications for handling a given MIME type, the desktop environment may copy

# the global .desktop file into the user's .local directory, and remove that

# MIME type from its list. In that case, we must restore the MIME type to the

# application's list of MIME types before we can set it as the default for that

# MIME type. (We can't just delete the local version, since the user may have

# made other changes to it as well. So, tweak the existing file.)

# This function is hard-coded for text/html but it could be adapted if needed.

fix_local_desktop_file()

{

  apps="${XDG_DATA_HOME:-$HOME/.local/share}/applications"

  # No local desktop file?

  [! -f "$apps/$1"] && return

  MIME="`grep "^MimeType=" "$apps/$1" | cut -d= -f 2-`"

  case "$MIME" in

   text/html\;*|*\;text/html\;*|*\;text/html\;|*\;text/html)

    # Already has text/html? Great!

    return 0

    ;;

  esac


  # Add text/html to the list

  temp="`mktemp "$apps/$1.XXXXXX"`" || return

  grep -v "^MimeType=" "$apps/$1" >> "$temp"

  echo "MimeType=text/html;$MIME" >> "$temp"


  oldlines="`wc -l < "$apps/$1"`"

  newlines="`wc -l < "$temp"`"

  # The new file should have at least as many lines as the old.

  if [$oldlines -le $newlines]; then

    mv "$temp" "$apps/$1"

    # This can take a little bit to get noticed.

    sleep 4

  else

    rm -f "$temp"

    return 1

  fi

}


# }}} utility functions

# {{{ MIME utilities


xdg_mime_fixup()

{

  # xdg-mime may use ktradertest, which will fork off a copy of kdeinit if

  # one does not already exist. It will exit after about 15 seconds if no

  # further processes need it around. But since it does not close its stdout,

  # the shell (via grep) will wait around for kdeinit to exit. If we start a

  # copy here, that copy will be used in xdg-mime and we will avoid waiting.

  if ["$DE" = kde -a -z "$XDG_MIME_FIXED"]; then

    ktradertest text/html Application > /dev/null 2>&1

    # Only do this once, as we only need it once.

    XDG_MIME_FIXED=yes

  fi

}


get_browser_mime()

{

  xdg_mime_fixup

  xdg-mime query default text/html

}


set_browser_mime()

{

  xdg_mime_fixup

  orig="`get_browser_mime`"

  # Fixing the local desktop file can actually change the default browser all

  # by itself, so we fix it only after querying to find the current default.

  fix_local_desktop_file "$1" || return

  mkdir -p "${XDG_DATA_HOME:-$HOME/.local/share}/applications"

  xdg-mime default "$1" text/html || return

  if [x"`get_browser_mime`" != x"$1"]; then

    # Put back the original value

    xdg-mime default "$orig" text/html

    exit_failure_operation_failed

  fi

}


# }}} MIME utilities

# {{{ KDE


# Resolves the KDE browser setting to a binary: if prefixed with !, simply removes it;

# otherwise, uses desktop_file_to_binary to get the binary out of the desktop file.

resolve_kde_browser()

{

  [-z "$browser"] && return

  case "$browser" in

   !*)

    echo "${browser#!}"

    ;;

   *)

    desktop_file_to_binary "$browser"

    ;;

  esac

}


# Does the opposite of resolve_kde_browser: if prefixed with !, tries to find a desktop

# file corresponding to the binary, otherwise just returns the desktop file name.

resolve_kde_browser_desktop()

{

  [-z "$browser"] && return

  case "$browser" in

   !*)

    desktop="`binary_to_desktop_file "${browser#!}"`"

    basename "$desktop"

    ;;

   *)

    echo "$browser"

    ;;

  esac

}


# Reads the KDE browser setting, compensating for a bug in some versions of kreadconfig.

read_kde_browser()

{

  browser="`kreadconfig --file kdeglobals --group General --key BrowserApplication`"

  if [x"$browser" != x]; then

    echo "$browser"

  else

    # kreadconfig in KDE 4 may not notice Key[$*]=... localized settings, so

    # check by hand if it didn't find anything (oddly kwriteconfig works

    # fine though).

    kdeglobals_dir=`kde${KDE_SESSION_VERSION}-config --path config | cut -d ':' -f 1`

    kdeglobals="$kdeglobals_dir/kdeglobals"

    [! -f "$kdeglobals"] && return

    # This will only take the first value if there is more than one.

    grep '^BrowserApplication\[$[^]=]*\]=' "$kdeglobals" | head -n 1 | cut -d= -f 2-

  fi

}


get_browser_kde()

{

  browser="`read_kde_browser`"

  if [x"$browser" = x]; then

    # No explicit default browser; KDE will use the MIME type text/html.

    get_browser_mime

  else

    resolve_kde_browser_desktop

  fi

}


check_browser_kde()

{

  check="`desktop_file_to_binary "$1"`"

  if [-z "$check"]; then

    echo no

    exit_success

  fi

  browser="`read_kde_browser`"

  binary="`resolve_kde_browser`"

  # Because KDE will use the handler for MIME type text/html if this value

  # is empty, we allow either the empty string or a match to $check here.

  if [x"$binary" != x -a x"$binary" != x"$check"]; then

    echo no

    exit_success

  fi

  browser="`get_browser_mime`"

  binary="`desktop_file_to_binary "$browser"`"

  if [x"$binary" != x"$check"]; then

    echo no

    exit_success

  fi

  echo yes

  exit_success

}


set_browser_kde()

{

  set_browser_mime "$1" || return

  kwriteconfig --file kdeglobals --group General --key BrowserApplication "$1"

}


# }}} KDE

# {{{ GNOME


get_browser_gnome()

{

  binary="`gconftool-2 --get /desktop/gnome/applications/browser/exec | first_word`"

  if [x"$binary" = x]; then

    # No default browser; GNOME might use the MIME type text/html.

    get_browser_mime

  else

    # gconftool gives the binary (maybe with %s etc. afterward),

    # but we want the desktop file name, not the binary. So, we

    # have to find the desktop file to which it corresponds.

    desktop="`binary_to_desktop_file "$binary"`"

    basename "$desktop"

  fi

}


check_browser_gnome()

{

  check="`desktop_file_to_binary "$1"`"

  if [-z "$check"]; then

    echo no

    exit_success

  fi

  binary="`gconftool-2 --get /desktop/gnome/applications/browser/exec | first_word`"

  if [x"$binary" != x"$check"]; then

    echo no

    exit_success

  fi

  # Check HTTP and HTTPS, but not about: and unknown:.

  for protocol in http https; do

    binary="`gconftool-2 --get /desktop/gnome/url-handlers/$protocol/command | first_word`"

    if [x"$binary" != x"$check"]; then

      echo no

      exit_success

    fi

  done

  browser="`get_browser_mime`"

  binary="`desktop_file_to_binary "$browser"`"

  if [x"$binary" != x"$check"]; then

    echo no

    exit_success

  fi

  echo yes

  exit_success

}


set_browser_gnome()

{

  binary="`desktop_file_to_binary "$1"`"

  ["$binary"] || exit_failure_file_missing

  set_browser_mime "$1" || return


  # Set the default browser.

  gconftool-2 --type string --set /desktop/gnome/applications/browser/exec "$binary"

  gconftool-2 --type bool --set /desktop/gnome/applications/browser/needs_term false

  gconftool-2 --type bool --set /desktop/gnome/applications/browser/nremote true

  # Set the handler for HTTP and HTTPS.

  for protocol in http https; do

    gconftool-2 --type string --set /desktop/gnome/url-handlers/$protocol/command "$binary %s"

    gconftool-2 --type bool --set /desktop/gnome/url-handlers/$protocol/needs_terminal false

    gconftool-2 --type bool --set /desktop/gnome/url-handlers/$protocol/enabled true

  done

  # Set the handler for about: and unknown URL types.

  for protocol in about unknown; do

    gconftool-2 --type string --set /desktop/gnome/url-handlers/$protocol/command "$binary %s"

  done

}


# }}} GNOME

# {{{ xfce


get_browser_xfce()

{

  search="${XDG_CONFIG_HOME:-$HOME/.config}:${XDG_CONFIG_DIRS:-/etc/xdg}"

  IFS=:

  for dir in $search; do

    unset IFS

    ["$dir" -a -d "$dir/xfce4"] || continue

    file="$dir/xfce4/helpers.rc"

    [-r "$file"] || continue

    grep -q "^WebBrowser=" "$file" || continue

    desktop="`grep "^WebBrowser=" "$file" | cut -d= -f 2-`"

    echo "$desktop.desktop"

    return

  done

  exit_failure_operation_failed

}


check_browser_xfce()

{

  browser="`get_browser_xfce`"

  if [x"$browser" != x"$1"]; then

    echo no

    exit_success

  fi

  echo yes

  exit_success

}


check_xfce_desktop_file()

{

  # Annoyingly, xfce wants its .desktop files in a separate directory instead

  # of the standard locations, and requires a few custom tweaks to them:

  # "Type" must be "X-XFCE-Helper"

  # "X-XFCE-Category" must be "WebBrowser" (for web browsers, anyway)

  # "X-XFCE-Commands" and "X-XFCE-CommandsWithParameter" must be set

  search="${XDG_DATA_HOME:-$HOME/.local/share}:${XDG_DATA_DIRS:-/usr/local/share:/usr/share}"

  IFS=:

  for dir in $search; do

    unset IFS

    ["$dir" -a -d "$dir/xfce4/helpers"] || continue

    file="$dir/xfce4/helpers/$1"

    # We have the file, no need to create it.

    [-r "$file"] && return

  done

  IFS=:

  for dir in $search; do

    unset IFS

    ["$dir" -a -d "$dir/applications"] || continue

    file="$dir/applications/$1"

    if [-r "$file"]; then

      # Found a file to convert.

      target="${XDG_DATA_HOME:-$HOME/.local/share}/xfce4/helpers"

      mkdir -p "$target"

      grep -v "^Type=" "$file" > "$target/$1"

      echo "Type=X-XFCE-Helper" >> "$target/$1"

      echo "X-XFCE-Category=WebBrowser" >> "$target/$1"

      # Change %F, %f, %U, and %u to "%s".

      command="`grep -E "^Exec(\[[^]=]*])?=" "$file" | cut -d= -f 2- | sed -e 's/%[FfUu]/"%s"/g'`"

      echo "X-XFCE-Commands=`echo "$command" | first_word`" >> "$target/$1"

      echo "X-XFCE-CommandsWithParameter=$command" >> "$target/$1"

      return

    fi

  done

  return 1

}


set_browser_xfce()

{

  check_xfce_desktop_file "$1" || exit_failure_operation_failed


  helper_dir="${XDG_CONFIG_HOME:-$HOME/.config}/xfce4"

  if [! -d "$helper_dir"]; then

    mkdir -p "$helper_dir" || exit_failure_operation_failed

  fi


  helpers_rc="$helper_dir/helpers.rc"

  # Create the file if it does not exist to avoid special cases below.

  if [! -r "$helpers_rc"]; then

    touch "$helpers_rc" || exit_failure_operation_failed

  fi


  temp="`mktemp "$helpers_rc.XXXXXX"`" || return

  grep -v "^WebBrowser=" "$helpers_rc" >> "$temp"

  echo "WebBrowser=${1%.desktop}" >> "$temp"


  oldlines="`wc -l < "$helpers_rc"`"

  newlines="`wc -l < "$temp"`"

  # The new file should have at least as many lines as the old.

  if [$oldlines -le $newlines]; then

    mv "$temp" "$helpers_rc"

  else

    rm -f "$temp"

    return 1

  fi

}


# }}} xfce

# }}} default browser


dispatch_specific()

{

  # The PROP comments in this function are used to generate the output of

  # the --list option. The formatting is important. Make sure to line up the

  # property descriptions with spaces so that it will look nice.

  if [x"$op" = x"get"]; then

    case "$parm" in

     default-web-browser) # PROP: Default web browser

      get_browser_$DE

      ;;


     *)

      exit_failure_syntax

      ;;

    esac

  elif [x"$op" = x"check"]; then

    case "$parm" in

     default-web-browser)

      check_desktop_filename "$1"

      check_browser_$DE "$1"

      ;;


     *)

      exit_failure_syntax

      ;;

    esac

  else # set

    [$# -eq 1] || exit_failure_syntax "unexpected/missing argument"

    case "$parm" in

     default-web-browser)

      check_desktop_filename "$1"

      set_browser_$DE "$1"

      ;;


     *)

      exit_failure_syntax

      ;;

    esac

  fi


  if [$? -eq 0]; then

    exit_success

  else

    exit_failure_operation_failed

  fi

}


dispatch_generic()

{

  # We only know how to get or check the default web browser.

  [x"$op" != x"get" -a x"$op" != x"check"] && exit_failure_operation_impossible

  [x"$parm" != x"default-web-browser"] && exit_failure_operation_impossible


  # First look in $BROWSER

  if [x"$BROWSER" != x]; then

    binary="`which "${BROWSER%%:*}"`"

  else

    # Debian and Ubuntu (and others?) have x-www-browser.

    binary="`which x-www-browser`"

  fi


  ["$binary"] || exit_failure_operation_failed


  binary="`readlink -f "$binary"`"


  ["$binary"] || exit_failure_operation_failed


  if [x"$op" = x"get"]; then

    desktop="`binary_to_desktop_file "$binary"`"

    basename "$desktop"

  else

    # $op = "check"

    check="`desktop_file_to_binary "$1"`"

    if [-z "$check"]; then

      echo no

      exit_success

    fi

    if [x"$binary" != x"$check"]; then

      echo no

      exit_success

    fi

    echo yes

  fi

  exit_success

}


if [x"$1" = x"--list"]; then

  echo "Known properties:"

  # Extract the property names from dispatch_specific() above.

  grep "^[]*[^)]*) # PROP:" "$0" | sed -e 's/^[]*\([^)]*\)) # PROP: \(.*\)$/ \1 \2/' | sort

  exit_success

fi


[x"$1" != x] || exit_failure_syntax "no operation given"

[x"$2" != x] || exit_failure_syntax "no parameter name given"

[x"$1" = x"get" -o x"$3" != x] || exit_failure_syntax "no parameter value given"


op="$1"

parm="$2"

shift 2


if [x"$op" != x"get" -a x"$op" != x"check" -a x"$op" != x"set"]; then

 exit_failure_syntax "invalid operation"

fi


detectDE


case "$DE" in

  kde|gnome|xfce)

  dispatch_specific "$@"

  ;;


  generic)

  dispatch_generic "$@"

  ;;


  *)

  exit_failure_operation_impossible "unknown desktop environment"

  ;;

esac

Dodane 25.03.2012 (N) 13:46

Może powinienem doinstalować jakieś dodatkowe pakiety np. gnome-shell (czy jakoś tak)?

Dodane 25.03.2012 (N) 13:49

Dodam jeszcze, że jak zainstaluję Firefox, to mogę chociaż fotki przeglądać.

Spróbowałbym w tym miejscu wpisać na sztywno:

Mała uwaga - umieść ten plik w tagach [Code] - taki # w edycji postu.

Pokaż:

$ xdg-settings get default-web-browser

$ xdg-settings get default-web-browser

google-chrome.desktop

Edycja pliku /opt/google/earth/free/xdg-settings niczego nie zmieniła. Przywróciłem oryginalny.

Dodane 25.03.2012 (N) 14:36

W międzyczasie odinstalowałem google earth i ponownie zainstalowałem, ale tym razem użyłem “make-googleearth-package”. Guzik z tego wyszedł - nadal z poziomu programu nie mogę odpalić przeglądarki Google Chrome. Może macie jeszcze jakieś pomysły?

Dodane 25.03.2012 (N) 15:30

Sprawdziłem jeszcze Chromium - też nie działa. Jedynie Firefox nie robi problemów. Dziękuję za chęć udzielenia pomocy.