Jak usunąć a2zLyrics-16

Proszę o pomoc jak to usunąć oraz jeśli można to o pomoc bo strasznie muli.

 

OTL  http://www.wklej.org/id/1433183/

Nie potrafisz samodzielnie odinstalować a2zLyrics-16 w panelu sterowania?

Pobierz i uruchom AdwCleaner Kliknij Szukaj i później Usuń.

http://forum.dobreprogramy.pl/nowy-log-obowiązkowy-farbar-recovery-scan-tool-t478727/

poprzez panel sterownia się nie da, programem adwcleaner także robiłem i w panelu zostało. reklamy na razie nie wyskakują ale program nadal siedzi w kompie.

 

 

Farbar Recovery Scan Tool

 

Addition:  http://www.wklej.org/id/1433242/

FRST:      http://www.wklej.org/id/1433243/

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

SearchScopes: HKCU - {3B747555-D153-4793-8797-940BC2151D15} URL = 
SearchScopes: HKCU - {618E6AF4-95BD-404F-BF37-AE337210E062} URL = http://rocket-find.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=rckt_secureddownload_14_30_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutByE0F0DyDtByByD0C0CyCyC0BtA0AyBtN0D0Tzu0SzytAtAtN1L2XzutBtFtBtCtFtCyEtFyEtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1TtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StDtDyDzyzy0B0B0CtG0E0F0EtCtGtAtD0FtDtGzytBtAtBtGtC0F0FzytD0BzztB0FtA0CtD2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SyDzzyEtCtD0D0ByCtG0D0CtByCtGyDyB0DtCtG0FzytCyEtGyCtDzy0DyEtCyE0C0D0EyDtA2Q&cr=1709468622&ir=
Toolbar: HKLM - No Name - {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} - No File
S2 Crypkey License; crypserv.exe [X]
S1 NetworkX; \SystemRoot\system32\ckldrv.sys [X]
C:\AdwCleaner
Reg: reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\a2zLyrics-16 /f
CMD: del /f /s /q %TEMP%\*.*

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.

Fixlog:  http://www.wklej.org/id/1433607/

FRST:  http://www.wklej.org/id/1433608/

Skasuj folder C:\FRST

Odinstaluj Java 7 Update 51 i zainstaluj Java 7 Update 65

zrobione dziękuję za pomoc