Jak usunąć backslash z wyszukiwarki php?


(Saver) #1

Gdy się wpiszę jeden wyraz to wyszukiwarka działa bardzo dobrze, ale jak się wpisze więcej wyrazów do wyszukiwarki to pokazuje się taki błąd:

Zapytanie dla wyszukiwarki było: TEST TEST i pojawił się ten komunikat:

A tu jest kod php:

<?php if ( ! defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');


class Search extends Controller

{

	function __construct()

	{

		parent::__construct();

		log_message('debug', 'Search Controller Initialized');

		$this->load->model('init_model');

		$this->load->model('category_model');

		$this->load->helper('form');

	}


	function index()

	{

		$data['title'] = $this->init_model->get_setting('site_name');

		$data['cat_tree'] = $this->category_model->get_cats_for_select();


		$input = $this->input->post('searchtext', TRUE);

		$category = (int)$this->input->post('category', TRUE);


		if($input <> '' || $category <> '')

		{

			if ($input)

			{

				$insert = array('searchlog_term' => $input);

				$this->db->insert('searchlog', $insert);

			}			$this->db->from('articles');

			$this->db->join('article2cat', 'articles.article_id = article2cat.article_id', 'left');

			if($category)

			{

				$this->db->where('category_id', $category);

			}

			$this->db->where('article_display', 'Y');		  {

		  	$keywords = array();

		  	$keywords = explode(" ", $input);

		  	$numkeywords = count($keywords);

		  	$wherestring = "";

		  	for ($i = 0; $i < $numkeywords; $i++)

		  	{

		  		if ($i > 0)

					{

						$wherestring = mysql_real_escape_string($wherestring) . " AND ";

					}

		  		$wherestring = $wherestring .

		  			" (article_title LIKE '%". mysql_real_escape_string($keywords[$i]) .

		  			"%' OR article_short_desc LIKE '%" . mysql_real_escape_string($keywords[$i]) .

		  			"%' OR article_description LIKE '%". mysql_real_escape_string($keywords[$i]) ."%') ";

		  	}

		  	$this->db->where($wherestring,NULL,FALSE);

		  }


			$this->db->orderby('article_order', 'DESC');

			$this->db->orderby('article_hits', 'DESC');


			$data['articles'] = $this->db->get();


			$data['searchtext'] = $input;

			$data['category'] = $category;

		}

		$this->init_model->display_template('search', $data);

	}

}

a problem leży w tym miejscu: od linii 40-57

{

		  	$keywords = array();

		  	$keywords = explode(" ", $input);

		  	$numkeywords = count($keywords);

		  	$wherestring = "";

		  	for ($i = 0; $i < $numkeywords; $i++)

		  	{

		  		if ($i > 0)

					{

						$wherestring = mysql_real_escape_string($wherestring) . " AND ";

					}

		  		$wherestring = $wherestring .

		  			" (article_title LIKE '%". mysql_real_escape_string($keywords[$i]) .

		  			"%' OR article_short_desc LIKE '%" . mysql_real_escape_string($keywords[$i]) .

		  			"%' OR article_description LIKE '%". mysql_real_escape_string($keywords[$i]) ."%') ";

		  	}

		  	$this->db->where($wherestring,NULL,FALSE);

		  }

kolega mi powiedział tak:

ale nie wiem jak to zrobić.

STRONA LIVE: http://faq.sebastian.boo.pl/


(athei) #2

poczytaj o magic_quotes


(Krzkaczor) #3

Kurcze, straszny chlew masz w tym kodzie. Proponuje żeby pierwszą czynnością skryptu było przelecenie (pętlą foreach) po tablicach super globalnych $_GET, $_POST i wywolaniu funkcji htmlspecialchars i mysql_real_escape_string na danych w celu zabezpiecznia skryptu. Kiedy poprawisz kod to wyślij znów na forum tylko błędne zapytanie po co nam cały kod. Żeby zobaczyć jak ono wygląda z wpisanymi danymi mozesz wyrzucić echo przed mysql_query().