Jak usunąć "brought by PriceFountain"?

 Jak to usunąć ?

http://www.wklej.org/id/1933182/

http://www.wklej.org/id/1933183/

 

 

Odinstaluj Akamai NetSession Interface i ASUS WebStorage Sync Agent.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKU\S-1-5-21-3370224728-2725103884-2631521286-1002\...\Run: [Akamai NetSession Interface] = C:\Users\asus1\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe [4673432 2014-10-29] (Akamai Technologies, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [SkyDrive1] - {F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A} =  Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers: [SkyDrive2] - {A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E} =  Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers: [SkyDrive3] - {BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524} =  Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [SkyDrive1] - {F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A} =  Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [SkyDrive2] - {A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E} =  Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [SkyDrive3] - {BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524} =  Brak pliku
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk [2015-12-25]
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Ograniczenia ======= UWAGA
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3370224728-2725103884-2631521286-1002 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3370224728-2725103884-2631521286-1002 - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
FF Homepage: hxxp://www.interia.pl/#utm_source=instalki1utm_medium=installerutm_campaign=instalki1iwa_source=installer_instalki
2016-02-05 20:42 - 2016-02-05 20:42 - 00964344 _____ ( ) C:\Users\asus1\Downloads\Mobile-Master-13306-dp(1).exe
2016-02-05 20:42 - 2016-02-05 20:42 - 00003460 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\asus1ResigneeVolcanologistsV2
2016-02-05 20:42 - 2016-02-05 20:42 - 00000000 ____ D C:\Users\asus1\AppData\Local\ResigneeVolcanologists
2016-02-05 20:40 - 2016-02-05 20:41 - 00964344 _____ ( ) C:\Users\asus1\Downloads\Mobile-Master-13306-dp.exe
2016-02-09 00:05 - 2014-01-09 18:59 - 00000000 ____ D C:\AdwCleaner
2014-12-16 12:11 - 2016-02-09 10:33 - 0000401 _____ () C:\Users\asus1\AppData\Roaming\sp_data.sys
Task: {0D8A891D-890C-4808-84D8-2F436AB14653} - \Microsoft\Windows\Application Experience\AitAgent - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {1274336E-AB06-46B6-A48C-0671C5557CC6} - \Microsoft\Windows\TaskScheduler\Maintenance Configurator - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {1687544D-7247-4F5A-965A-A6E920E55278} - \Microsoft\Windows\TaskScheduler\Manual Maintenance - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {40525C58-79C2-47A1-9AA2-F1D7FC4F0691} - \Microsoft\Windows\WindowsBackup\ConfigNotification - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {58283B42-5D31-4292-80BB-0130AC54ADFC} - System32\Tasks\CreateChoiceProcessTask = C:\Windows\BrowserChoice\browserchoice.exe
Task: {6F02587F-8A2B-4552-97F6-DEEF229E335B} - \Microsoft\Windows\TaskScheduler\Idle Maintenance - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {B2D64180-95D6-4E43-B96A-9BE331E47B9B} - System32\Tasks\asus1ResigneeVolcanologistsV2 = Rundll32.exe RhinestoneRingsides.dll,main 7 1 ==== UWAGA
Task: {B7992938-01F1-4F40-A0EC-0D23D2F0F152} - \Microsoft\Windows\TaskScheduler\Regular Maintenance - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {CFD7C21A-808B-487B-A6EC-8A10E44E8360} - \Microsoft\Windows\SettingSync\BackupTask - Brak pliku ==== UWAGA
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Napraw (Fix). Pokaż raport z usuwania Fixlog.

 

 

 

Wszystko chodzi jak w zegarku. Dzięki jesteś wielki :smiley:

 

 

http://wklej.org/id/1933225/

http://wklej.org/id/1933227/

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKLM-x32\...\Run: [mcui_exe] = "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey
S2 0114781455025950mcinstcleanup; C:\Users\asus1\AppData\Local\Temp\011478~1.EXE -cleanup -nolog [X]
2016-02-09 15:06 - 2012-11-23 14:09 - 00000000 ____ D C:\Program Files\Common Files\mcafee
2016-02-09 15:02 - 2015-01-05 20:19 - 00000000 ____ D C:\Users\asus1\AppData\LocalLow\Temp
2016-02-09 14:56 - 2015-07-01 17:34 - 00000000 ____ D C:\WINDOWS\System32\Tasks\McAfee
2016-02-09 14:55 - 2012-11-23 14:09 - 00000000 ____ D C:\ProgramData\McAfee
2016-02-09 14:52 - 2012-11-23 14:09 - 00000000 ____ D C:\Program Files\mcafee
2016-01-27 21:42 - 2012-11-23 14:09 - 00000000 ____ D C:\Program Files (x86)\McAfee
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcpltsvc = ""=""
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mcpltsvc = ""=""
DeleteQuarantine:

Uruchom FRST i kliknij Napraw (Fix). Skasuj folder C:\FRST

Dzięki wielkie. I dzięki za lekturę.

Jak będziesz coś chciał pospawać to wal śmiało :slight_smile: