Jak usunąć dane w tabeli SQL


(Marunde) #1

W tabeli SQL mam dane z lat 2008 - 2015. Jakim poleceniem usunąc tylko dane z lat 2010-2012 ?


(janki111) #2

delete from table nazwa tabeli where data >=01.01.2010 and data <01.01.2013

 

te pogrubione muszą mieć odpowiednią nazwę. no i odpowiedni format daty zapisanej w polu.