Jak usunąć Deal Kepper


(Themolin409) #1

Witam. Mam problem z usunięciem Deal Kepper. 


(Atis) #2

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

() C:\Program Files (x86)\Deal Keeper\updateDealKeeper.exe
() C:\Program Files (x86)\Deal Keeper\bin\utilDealKeeper.exe
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
BHO-x32: No Name -> {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} -> No File
R2 Update Deal Keeper; C:\Program Files (x86)\Deal Keeper\updateDealKeeper.exe [323320 2014-08-11] ()
R2 Util Deal Keeper; C:\Program Files (x86)\Deal Keeper\bin\utilDealKeeper.exe [323320 2014-08-11] ()
S3 gdrv; \??\C:\Windows\gdrv.sys [X]
S3 VBoxNetFlt; system32\DRIVERS\VBoxNetFlt.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
C:\AdwCleaner
C:\Program Files (x86)\Deal Keeper
C:\Users\TheMolin\Downloads\ComboFix.exe
Reg: reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder\C:^Users^TheMolin^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Curse.ln" /f
Reg: reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\TasksWatch" /f
C:\Windows\pss\Curse.lnk.Startup
CMD: del /f /s /q %TEMP%\*.*

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.