Jak usunąć Dosearches.com

Witam

Pobierz i uruchom AdwCleaner Kliknij Szukaj i później Usuń.

Do okna Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

:OTL
O3:64bit: - HKLM\..\Toolbar: (no name) - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - No CLSID value found.
O4 - HKU\S-1-5-19..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun File not found
O4 - HKU\S-1-5-20..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun File not found
O4 - HKU\S-1-5-21-2890415724-2668015255-368029724-1000..\Run: [Java] C:\Users\Borys\AppData\Roaming\Java\nircmd.exe (NirSoft)
[2013-12-13 23:59:46 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Borys\AppData\Roaming\defaulttab
[2013-11-13 00:04:23 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Users\Borys\AppData\Roaming\147E679D
[2013-03-21 20:00:03 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Borys\AppData\Roaming\Miner
[2013-12-28 18:02:41 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Borys\AppData\Roaming\Java
[2013-04-08 13:07:14 | 000,000,000 | -HSD | M] -- C:\Users\Borys\AppData\Roaming\wyUpdate AU
:Commands
[emptytemp]

Kliknij Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Pokaż raport z usuwania i nowy log Skanuj.

Dziękuje problem zniknął wiec nie ma po co wstawiać ponownie logów