Jak usunąć MyStart Search


(Cris Lachowicz) #1

Już nie mam siły  na te porywacze przeglądarek:

1/http://wklej.org/id/1803311/

2/ http://wklej.org/id/1803321/

 Nie wiem skąd już pobierać programy i aplikacje żeby nic nie "zaciągnąć"  z tego dziadostwa :shock:


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-342689045-3728792695-3470379085-1000_Classes\CLSID\{0000002F-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 - Brak ścieżki do pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-342689045-3728792695-3470379085-1000_Classes\CLSID\{00020420-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 - Brak ścieżki do pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-342689045-3728792695-3470379085-1000_Classes\CLSID\{00020421-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 - Brak ścieżki do pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-342689045-3728792695-3470379085-1000_Classes\CLSID\{00020422-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 - Brak ścieżki do pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-342689045-3728792695-3470379085-1000_Classes\CLSID\{00020423-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 - Brak ścieżki do pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-342689045-3728792695-3470379085-1000_Classes\CLSID\{00020424-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 - Brak ścieżki do pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-342689045-3728792695-3470379085-1000_Classes\CLSID\{00020425-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 - Brak ścieżki do pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-342689045-3728792695-3470379085-1000_Classes\CLSID\{0002E005-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 - Brak ścieżki do pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-342689045-3728792695-3470379085-1000_Classes\CLSID\{0BE35203-8F91-11CE-9DE3-00AA004BB851}\InprocServer32 - Brak ścieżki do pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-342689045-3728792695-3470379085-1000_Classes\CLSID\{0BE35204-8F91-11CE-9DE3-00AA004BB851}\InprocServer32 - Brak ścieżki do pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-342689045-3728792695-3470379085-1000_Classes\CLSID\{46763EE0-CAB2-11CE-8C20-00AA0051E5D4}\InprocServer32 - Brak ścieżki do pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-342689045-3728792695-3470379085-1000_Classes\CLSID\{B196B286-BAB4-101A-B69C-00AA00341D07}\InprocServer32 - Brak ścieżki do pliku
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Ograniczenia ======= UWAGA
HKU\S-1-5-21-342689045-3728792695-3470379085-1000\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Ograniczenia ======= UWAGA
R3 catchme; \\C:\Users\Owner\AppData\Local\Temp\catchme.sys [X]
R3 MBAMSwissArmy; \\C:\Windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [X]
U3 mbr; \\C:\ComboFix\mbr.sys [X]
2015-09-24 17:39 - 2015-05-05 08:42 - 00000000 ____ D C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.

Odinstaluj Chrome zaznaczając usunięcie danych przeglądania.