Jak usunąć MYWEBS~1

Mam dokładnie taki sam problem!

Tylkopojawiają się dwa erorry

C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\MWSBAR.DLL

C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\M3PLUGIN.DLL

jak mam to wyłączyć?

tutaj moje dane z Hijack

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 00:37:42, on 2008-11-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\YDP\UserAccessManager\useraccess.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Creative\ShareDLL\Mediadet.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\RALINK\Common\RaUI.exe

C:\Program Files\Customer\Wireless PCI_CardBus utility V1.01\Wireless PCI_CardBus utility V1.01.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_clipbook.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL (file missing)

O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL (file missing)

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.8.7.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: My Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL (file missing)

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [Disc Detector] C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

O4 - HKLM…\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM…\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Jet Detection] C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe

O4 - HKLM…\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM…\Run: [nod32kui] “C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe” /WAITSERVICE

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM…\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM…\Run: [iSUSPM Startup] “C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe” -startup

O4 - HKLM…\Run: [iSUSScheduler] “C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe” -start

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [MyWebSearch Plugin] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\M3PLUGIN.DLL,UPF

O4 - HKLM…\Run: [My Web Search Bar] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\MWSBAR.DLL,S

O4 - HKLM…\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Przyspieszenie uruchomienia programu AutoCAD.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart16.exe

O4 - Global Startup: Ralink Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\RALINK\Common\RaUI.exe

O4 - Global Startup: Wireless PCI_CardBus utility V1.01.exe.lnk = ?

O4 - Global Startup: Wireless USB utility V1.02.exe.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredi … xdm185YYPL

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.8.7.dll/206 (file missing)

O9 - Extra button: Zaznaczanie HP Smart - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/nocach … .0.1.1.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microso … 6158210171

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Securom User Access for Windows 2000 and Windows XP a technology by Sony DADC (UserAccess) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\YDP\UserAccessManager\useraccess.exe

End of file - 7896 bytes

PROSZE O POMOC bo nie znam się na tym:(

Dziękuje z góry!

Pozdrawiam

Podpięcia nie są mile widziane i proszę o unikanie takich działań

Użyj najpierw automatu - Daj log z ComboFix

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052

Dzięki za odpowiedź, i przepraszam, że umieściłam loga nie tak jak trzeba było!Dopiero się ucze tego wszyskiego:)

Przesyłam plik z ComboFix

http://www.wklejto.pl/15670

Wklej do Notatnika:

File::

c:\windows\000001_.tmp

>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku –>88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: ** Qoobox**.

Wykonaj skan Dr. Web CureIt

DZIĘKUJĘ BARDZO ZA POMOC!

Gdzie raport ze skanu Dr. Web CureIt?

Zaraz dołącze,tylko jak skończy skanować!

To mój raport z Dr Web

3UV55KAA.NQF;C:\Program Files\Eset\infected;Adware.MyWebSearch.9;;

A0013258.DLL;C:\System Volume Information_restore{6F326372-2907-4E99-9854-C4B74271FBF2}\RP60;Adware.MyWebSearch.3;;

A0013259.DLL;C:\System Volume Information_restore{6F326372-2907-4E99-9854-C4B74271FBF2}\RP60;Adware.MyWebSearch.4;;

A0013260.DLL;C:\System Volume Information_restore{6F326372-2907-4E99-9854-C4B74271FBF2}\RP60;Adware.MyWebSearch.5;;

A0013261.DLL;C:\System Volume Information_restore{6F326372-2907-4E99-9854-C4B74271FBF2}\RP60;Adware.MWS.78;;

A0013263.DLL;C:\System Volume Information_restore{6F326372-2907-4E99-9854-C4B74271FBF2}\RP60;Adware.MWS.75;;

A0013266.DLL;C:\System Volume Information_restore{6F326372-2907-4E99-9854-C4B74271FBF2}\RP60;Adware.Msearch;;

A0013271.EXE;C:\System Volume Information_restore{6F326372-2907-4E99-9854-C4B74271FBF2}\RP60;Adware.Websearch.7;;

A0013529.bat;C:\System Volume Information_restore{6F326372-2907-4E99-9854-C4B74271FBF2}\RP65;Prawdopodobnie BATCH.Virus;;

A0013540.EXE;C:\System Volume Information_restore{6F326372-2907-4E99-9854-C4B74271FBF2}\RP65;Program.PsExec.170;;

A0013591.bat;C:\System Volume Information_restore{6F326372-2907-4E99-9854-C4B74271FBF2}\RP66;Prawdopodobnie BATCH.Virus;;

Prawoklik na Mój Komputer>>>>Właściwości>>Przywracanie systemu>> wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.

OK zrobione:)

Usuń wszystkie pliki z tego folderu C:\Program Files\Eset\infected

Przeskanuj ponownie dla pewności DrWeb

Powinno być OK

:slight_smile:

DZIĘKUJE BARDZO ZA POMOC!WSZYSTKO JEST OK:)JESZCZE RAZ DZIĘKUJE! !!