Jak usunąć niewidoczne Optimizer Pro


(Alkar) #1

Witam , 

Windows7 na dysku SSD  startuje 2 minuty a powinien 30s.

Najwięcej ok.40s zajmuje mu etap uruchamiania interfejsów sieciowych.

Znalazłem za pomocą Windows Performance Analizer że odpowiedzialny jest za to OptProCrash.dll 

w katalogu C:\Program Files\Optimizer Pro 3.11.

Katalog jest ukrywany po starcie przez program którego nie mogę namierzyć :frowning:

 

Tu wykres WPA http://img24.otofotki.pl/ko28_OptimizedPro.png.html

 

Czyściłem system Malware Antimalware , CCleaner  i Avast - pełne skanowanie podczas startu systemu - bezskutecznie.

 

OTL  http://www.wklej.org/id/1591480/

FRST  http://www.wklej.org/id/1591482/

Addition   http://www.wklej.org/id/1591483/


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Startup: C:\Users\alfred\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Połączenia sieciowe — skrót.lnk
ShortcutTarget: Połączenia sieciowe — skrót.lnk - (No File)
CHR StartupUrls: Profile 1 - "hxxp://feed.helperbar.com/?publisher=OPENCANDYdpid=OPENCANDYAPRILco=PLuserid=eeec6240-c22b-4e41-826c-47e315669931affid=110774searchtype=hpbabsrc=lnkry", "hxxp://www.delta-search.com/?affID=119520babsrc=HP_ssmntrId=3c4c26dc000000000000002682e175dc", "hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=hpts=1417276798from=smtuid=WDCXWD5000BEVT-24A0RT0_WD-WXK1A80N3993N3993", "hxxp://www.sweet-page.com/?type=hpts=1417376266from=coruid=KINGSTONXSV300S37A120G_50026B7744005A89"
S2 51cdb72; "C:\Windows\system32\rundll32.exe" "c:\Program Files (x86)\Optimizer Pro 3.11\OptProCrash.dll",ENT
S3 COMSysApp; %SystemRoot%\system32\dllhost.exe /Processid:{02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235}
S3 MBAMSwissArmy; \\C:\Windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [X]
S1 vcdrom; \\C:\TOOLS\VirtCD_CP\VCdRom.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Alkar) #3

Teraz startuje jak rakieta , super , wielkie dzięki.


(Acorus) #4

Skasuj folder C:\FRST


(Alkar) #5

Ok , jeszcze raz dzięki.