Jak usunąć puste wiersze w excelu

W excelu 2003 mam wpis co 5 wiersz. W jaki sposób usunąć 4 puste wiersze pomiędzy wpisami? Chodzi mi o automatyczne rozwiązanie które usunie puste wiersze z całego arkusza.

Przypuszczam, że można by to zrobić wciskając Alt+F11 i tworząc coś w VisualBasic, ale jak? Tego Ci nie powiem, bo nie wiem. Ostatni raz robiłem coś w Visual Basic bodajże 8 lat temu i mało co pamiętam.

Ręcznie, to zaznaczyć puste wiersze z przyciśniętym klawisze CTRL, a po zaznaczeniu wszystkich przejść do Edycja–>Usuń

Można też napisać makro np. takie powinno zadziałać, a przynajmniej u mnie działa (sprawdza do piątej kolumny czy w wierszu jest jakiś tekst i liczbę tą można sobie dowolnie zmienić):

On Error GoTo blad

Application.ScreenUpdating = False

Dim wiersz(5) As Long

Dim wierszy As Long

Dim kolumna As String

'kol - liczba kolumn do sprawdzenia czy jest w nich jakiś tekst

kol = 5

For i = 1 To kol

kolumna = Chr(64 + i)

wiersz(i) = Cells(Rows.Count, kolumna).End(xlUp).Row

If wiersz(i) > wierszy Then wierszy = wiersz(i)

Next i

i = 1: k = 1

For k = 1 To wierszy

For j = 1 To kol

Cells(i, j).Select

If Cells(i, j) <> "" Then Exit For

Next j

If j = kol + 1 Then Selection.EntireRow.Delete: i = i - 1

i = i + 1

Next k

blad:

 Application.ScreenUpdating = True