Jak usunąć quick start


(Dziumas96) #1

Ponieważ ktoś usunął moje zapytanie w tym temacie postanowiłem utworzyć osobny. Proszę o pomoc z Quick Start. Tu mój log z OTL


(Acorus) #2

Jak się przyklejasz.Pobierz Farbar Recovery Scan Tool http://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/ zgodny z wersją systemu 32-bit lub 64-bit.

Uruchom FRST i kliknij Scan. Pokaż raport FRST i Addition.


(Dziumas96) #3

FRST i Addition.


(Acorus) #4

Otwórz Notatnik i wklej:

HKU\S-1-5-21-621889711-1170544895-1056062475-1000\...\Run: [Tiny download manager] = "C:\Users\Max\AppData\Local\DM\TinyDM.exe" /M
HKU\S-1-5-21-621889711-1170544895-1056062475-1000\...\Run: [Akamai NetSession Interface] = "C:\Users\Max\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe"
AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\SupTab\SEARCH~2.DLL = C:\PROGRA~2\SupTab\SEARCH~2.DLL File Not Found
AppInit_DLLs-x32: c:\progra~2\suptab\search~1.dll = "c:\progra~2\suptab\search~1.dll" File Not Found
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.qone8.com/web/?type=dsts=1400090939from=smtuid=SAMSUNGXHD103SJ_S246J90B319652q={searchTerms}
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.qone8.com/web/?type=dsts=1400090939from=smtuid=SAMSUNGXHD103SJ_S246J90B319652q={searchTerms}
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.qone8.com/web/?type=dsts=1400090939from=smtuid=SAMSUNGXHD103SJ_S246J90B319652q={searchTerms}
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.qone8.com/web/?type=dsts=1400090939from=smtuid=SAMSUNGXHD103SJ_S246J90B319652q={searchTerms}
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe http://start.qone8.com/?type=scts=1400090939from=smtuid=SAMSUNGXHD103SJ_S246J90B319652
Toolbar: HKLM - avast! Online Security - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - No File
Toolbar: HKLM - No Name - {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} - No File
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [jcdgjdiieiljkfkdcloehkohchhpekkn] - C:\Users\Max\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\External Extensions\{EEE6C373-6118-11DC-9C72-001320C79847}\SweetFB.crx [2013-01-23]
S3 ALSysIO; \\C:\Users\Max\AppData\Local\Temp\ALSysIO64.sys [X]
S3 cpuz136; \\C:\Windows\TEMP\cpuz136\cpuz136_x64.sys [X]
S3 GPUZ; \\C:\Windows\TEMP\GPUZ.sys [X]
2014-06-13 18:39 - 2014-06-13 18:39 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Dziumas96) #5

Fixlog


(Acorus) #6

Skasuj folder C:\FRST

Użyj http://www.bleepingcomputer.com/download/tfc/ (uruchom TFC i kliknij Start).


(Dziumas96) #7

Okej zrobione. Wydaje mi się, że nie ma już śladu po Quick Start. Wielkie dzięki :slight_smile: Zrobić jeszcze raz jakiś test dla pewności i go tu wstawić? 


(Acorus) #8

Nie musisz.