Jak usunąć te pliki?


(Maruth) #1

Witam, nie wiem co to za pliki i jak i CZY je usunąć: C:\WINDOWS\system32\sstut.dll i C:\WINDOWS\system32\gommmnn.dll -

  • odmowa dostępu przy probach usunięcia , RegCleaner też nie pomaga.

Informacja o tych plikach podawna jest przez WinPatrol : "Scotty straznik Windowsa jest na patrolu i dostrzegł, że nowy dodatek do Internet Explorera został zainstalowany w systemie. Czy akceptujesz ten dodatek do IE? - TAK lub NIE" .Pomimo braku akceptacji dla tych plikow i prob ich usunięcia permanętnie pojawia się powyższy komunikat.

Prosze o informacje w powyższej sprawie i sprawdzenie loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 07:49:43, on 2007-06-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\WinPatrol.exe

C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\TuneUp Utilities 2007\MemOptimizer.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp psc 700 series\Bin\hpobrt07.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

C:\PROGRAM FILES\POP PEEPER\POPPEEPER.EXE

C:\PROGRA~1\HEWLET~1\AiO\Shared\Bin\hpoevm07.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpOSTS07.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\FastStone Capture\FSCapture.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Documents and Settings\MARUTH.MARKET-D4AF20FB\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol] C:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\WinPatrol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [00PCTFW] "C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe" -s

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SDTray] C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TuneUp MemOptimizer] "C:\Program Files\TuneUp Utilities 2007\MemOptimizer.exe" autostart

O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: HPAiODevice(hp psc 700 series) - 1.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp psc 700 series\Bin\hpobrt07.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1175944168784

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: SQL Server (INSERTGT) (MSSQL$INSERTGT) - Unknown owner - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe" -sINSERTGT (file missing)

O23 - Service: PC Tools Firewall Plus (PCToolsFirewallPlus) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe

O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

Do Admina : jestem laikiem w tej materii, dla mnie problem jest problemem - jeśli potrafiłbym zdefiniować jego źrodło i sposoby postępowania, to nie pisałbym posta - log jest informacją dodatkową, a podstawowy problem , to owe pliki, stąd wybor takiego a nie innego działu i nie zaznaczenie opcji "Code".

I na koniec : opcja klawiatury " o z kreską " u mnie nie działa.

Pozdrawiam i dziękuję za uwagę i pomoc w przedmiotowej sprawie.

maruth


(JNJN) #2

Przeczytaj tematy przyklejone w tym dziale i popraw posta.JNJN


(Chillout) #3

spróbuj w trybie awaryjnym z uprawnieniami administratora.

zrób sobie porządek w systemie:

1.zostaw sobie jeden program typu spyware

2.jeden skaner online, np mks

3.firewall

4.antywirus

Najlepszym rozwiązaniem było by zainwestowanie w pakiet zabezpieczający http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=1&t=86


(Gutek) #4

Usuwanie plików -


(Maruth) #5

Dziękuję za informację - w międzyczasie udało mi się znaleźć /co prawda po angielsku ale.../rozwiązanie: http://www.geekstogo.com/forum/Malware- ... 83550.html

Do wymienionych w poście plikow : sstut.dll i gommmnn.dll

dołączył vtuvw.dll. Wydaje się celowym przetłumaczenie tej ścieżki postępowania i pokazanie jej innym użytkownikom, ktorzy mogą spotkać się z podobnym problemem - ja robiłem to intuicyjnie - nie znam tego języka. Problemy są n i e u s u w a l n e przy pomocy ogolnie dostępnych programow av i asp. Co do wymienionych wyżej programow, to nie zdążyłem ich wyprobować ale dziekuję. i na koniec : logi w hjk widziane są dopiero przy zastosowaniu metody jw : np -

O2 - BHO: (no name) - {8A61098D-612B-4EF2-943D-64E920684061} - C:\WINDOWS\SYSTEM32\qommmnn.dll

O20 - Winlogon Notify: qommmnn - C:\WINDOWS\SYSTEM32\qommmnn.dll

O20 - Winlogon Notify: vtuvw - C:\WINDOWS\system32\vtuvw.dll