Jak usunąć tego wira/robala?


(Maesky) #1

Witam, posiadam program antywirusowy F-Secure i wykrywa mi on takiego wira/robala:

wirekcj8.th.jpg

Niestety nie mogę go usunąć, gdyż jest napisane "The file is located inside in archive"

Ścieżka do tego pliku to C:\Program Files\winupdates\a.zip\Setup.exe

Co mam zrobić, żeby usunąć tego intruza ?


(aju) #2

Rozumiem że gdy dajesz w F-secure remove viruses automatically to nie idzie?

Ręczne usunięcie pliku nie skutkuje?

Wskakuj w tryb awaryjny i spróbuj go z pod tamego trybu wywalić.

Ewentualnie spróbuj go usunąc np. programem unlocker lub w programie hijackthis (delete file an reboot w misc tools).

Daj jeszcze logi


(Maesky) #3

Remove viruses automatically i usuwanie ręczne nie daje rady.

Oto log z hijacka:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:52:33, on 2006-09-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\F-Secure\Common\FSM32.EXE

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\PROGRA~1\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program Files\F-Secure\BackWeb\7681197\program\fsbwsys.exe

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\F-Secure\Common\FSMB32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\BackWeb-7681197.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\F-Secure\Common\FCH32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\Common\FNRB32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program Files\F-Secure\Common\FIH32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Programy\Muzyczne\Winamp5.13\winamp.exe

C:\Program Files\Last.fm\LastFM.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Programy\Do sprawdzania logów\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] %SystemRoot%\system32\mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [BootSkin Startup Jobs] "C:\Program Files\Stardock\WinCustomize\BootSkin\BootSkin.exe" /StartupJobs

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\F-Secure\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\F-Secure\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [winupdates] C:\Program Files\winupdates\winupdates.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - D:\Programy\Do ściągania z Neta\BitSpirit\bsurl.htm

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {37A49D66-2735-4BB9-8503-82BA5E2333D0} (MailCfg Control) - http://www.poczta.wp.pl/d016/mailcfg.ocx

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1133467834812

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1133467808125

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_28.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{549FFA39-8BC0-42D0-AB85-12E341549A00}: Domain = BORA-BORA

O23 - Service: F-Secure Automatic Update (BackWeb Client - 7681197) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corp. - C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Network Request Broker - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure\Common\FNRB32.EXE

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program Files\F-Secure\BackWeb\7681197\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

I log z Silent Runners:

"Silent Runners.vbs", revision 45, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"IncrediMail" = "C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c" ["IncrediMail, Ltd."]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"WheelMouse" = "C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe" ["A4Tech Co.,Ltd."]

"Resume copy" = "copyfstq.exe /startup" [null data]

"Synchronization Manager" = "%SystemRoot%\system32\mobsync.exe /logon" [MS]

"BootSkin Startup Jobs" = ""C:\Program Files\Stardock\WinCustomize\BootSkin\BootSkin.exe" /StartupJobs" [empty string]

"F-Secure Manager" = ""C:\Program Files\F-Secure\Common\FSM32.EXE" /splash" ["F-Secure Corporation"]

"F-Secure TNB" = ""C:\Program Files\F-Secure\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL" ["F-Secure Corporation"]

"KernelFaultCheck" = "C:\WINDOWS\system32\dumprep 0 -k" [MS]

"QuickTime Task" = ""C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime" ["Apple Computer, Inc."]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"winupdates" = "C:\Program Files\winupdates\winupdates.exe /auto" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]

{A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "IeCatch2 Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll" ["Amaze Soft"]

{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Google Toolbar Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\MSOFFI~1\Office\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{A4D78B20-6E05-1069-8758-4E73FD83DEAD}" = "QCopy"

 -> {HKLM...CLSID} = "QCopy"

          \InProcServer32\(Default) = "dropcpyr.dll" [null data]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

 -> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}" = "Portable Media Devices"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\Audiodev.dll" [MS]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\Audiodev.dll" [MS]

"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"

 -> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{DDE4BEEB-DDE6-48fd-8EB5-035C09923F83}" = "UnlockerShellExtension"

 -> {HKLM...CLSID} = "UnlockerShellExtension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerCOM.dll" [null data]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\

INFECTION WARNING! "{54D9498B-CF93-414F-8984-8CE7FDE0D391}" = "ewido shell guard"

 -> {HKLM...CLSID} = "CShellExecuteHookImpl Object"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ewido anti-malware\shellhook.dll" ["TODO: "]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

ewido\(Default) = "{57BD36D7-CE32-4600-9B1C-1A0C47EFC02E}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Ctest Object"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ewido anti-malware\context.dll" ["ewido networks"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

WinUHA\(Default) = "{095177B8-8097-4D32-9081-A8949C47020E}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WinUHA\shelluha.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

ewido\(Default) = "{57BD36D7-CE32-4600-9B1C-1A0C47EFC02E}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Ctest Object"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ewido anti-malware\context.dll" ["ewido networks"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

UnlockerShellExtension\(Default) = "{DDE4BEEB-DDE6-48fd-8EB5-035C09923F83}"

 -> {HKLM...CLSID} = "UnlockerShellExtension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerCOM.dll" [null data]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

WinUHA\(Default) = "{095177B8-8097-4D32-9081-A8949C47020E}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WinUHA\shelluha.dll" [null data]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Damian i Bartek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 13

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser\

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}"

 -> {HKLM...CLSID} = "&Google"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}"

 -> {HKLM...CLSID} = "&Google"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3}" = "FlashGet Bar"

 -> {HKLM...CLSID} = "FlashGet Bar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll" ["Amaze Soft"]

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "&Google"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0002-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_02"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{D6E814A0-E0C5-11D4-8D29-0050BA6940E3}\

"ButtonText" = "FlashGet"

"MenuText" = "&FlashGet"

"Exec" = "C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe" ["Amaze Soft"]


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]HOSTS file

----------


C:\WINDOWS\System32\drivers\etc\HOSTS


maps: 1 domain name to an IP address,

   1 of the IP addresses is *not* localhost!Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


ewido security suite control, ewido security suite control, "C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe" ["ewido networks"]

F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon, FSDFWD, ""C:\Program Files\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe"" ["F-Secure Corporation"]

F-Secure Automatic Update, BackWeb Client - 7681197, "C:\PROGRA~1\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE" [null data]

F-Secure Gatekeeper Handler Starter, F-Secure Gatekeeper Handler Starter, ""C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe"" ["F-Secure Corp."]

F-Secure Management Agent, FSMA, ""C:\Program Files\F-Secure\Common\FSMA32.EXE"" ["F-Secure Corporation"]

F-Secure Network Request Broker, F-Secure Network Request Broker, ""C:\Program Files\F-Secure\Common\FNRB32.EXE"" ["F-Secure Corporation"]

fsbwsys, fsbwsys, "C:\Program Files\F-Secure\BackWeb\7681197\program\fsbwsys.exe" ["F-Secure Corp."]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe" [MS]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,

 use the -supp parameter or answer "No" at the first message box.

---------- (total run time: 42 seconds, including 8 seconds for message boxes)

(adam9870) #4

Pliku już nie ma na dysku - zostały tylko resztki w rejestrze dlatego proszę otworzyć Notatnik i wkleić w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG i uruchom go w trybie awaryjnym.

Jak będzie w hijacku po dodaniu Fixa to dodatkowo skasuj:

Dla pewności - Czy to Twój DNS?

Trochę mnie to nie pokoi :? Zobacz i wykonaj (oczywiście skasuj jeżeli sam nic tam nie dodawałeś)

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... 470#636470

Po wykonaniu nowe logi.


(Bbieniol) #5

Skoro syf znalazł się w tej ścieżce: C:\Program Files\winupdates\a.zip\Setup.exe

To znaczy, że folder nadal jest na dysku :frowning:

Pobierz narzędzie Gmer

Wejdź w zakładkę CMD --> CMD wklej:

RD /S /Q „C:\Program Files\winupdates”

W zakładce Procesy wybierz opcję Zabij wszystko. Następnie wróć do zakładki CMD i kliknij na Uruchom.


(Maesky) #6

Wykonałem to polecenie i było napisane, że nie można znaleźć ścieżki :confused:

Zauważyłem za to, że ścieżka do wira wskazywana przez F-Secure to C:\Program Files\winupdates\a.zip\Setup.exe

A jak na obrazku poniżej widać, w folderze Program Files nie mam folderu o takiej nazwie, tak więc już nie wiem o co chodzi...

ciekayt7.th.jpg


(Bbieniol) #7

Widzę, że masz narzędzie EWIDO, tak więc przeskanuj nim dysk :slight_smile:

Przeskanuj komputer programami Ad-aware SE Personal 1.06 oraz Spybot Search & Destroy 1.4


(Maesky) #8

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{549FFA39-8BC0-42D0-AB85-12E341549A00}: Domain = BORA-BORA

BORA-BORA to moja grupa robocza, tak więc odnośnie tego jest wszystko OK ?

Ściągnąłem program Windows WORMS Doors Cleaner...sugerując się tym WORMS, czy on może rozwiązać problem ?

PS. Po skanie z ewido dam znać...


(Bbieniol) #9

W takim razie tego nie ruszaj :!:

Wątpie, żeby rozwiązał aczkolwiek zamknięcie robaczywych portów jeszcze nikomu nie zaszkodziło :slight_smile:


(Maesky) #10

Czy takie ustawienie w Windows Worms Doors Cleaner jest właściwe ?

wormsoq9.th.jpg


(Bbieniol) #11

Tak :slight_smile:

Czekam na wynik z EWIDO :slight_smile:


(Maesky) #12

Oto Scan z Ewido...z tego co zauważyłem mój problem został usunięty i jeszcze dodatkowe śmieci, o których nie wiedziałem.

---------------------------------------------------------

 ewido anti-malware - Scan report

---------------------------------------------------------


 + Created on: 18:11:24, 2006-09-06

 + Report-Checksum: FF70F025


 + Scan result:


	C:\Documents and Settings\Damian i Bartek\Cookies\damian i bartek@ad.adocean[1].txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned with backup

	C:\Documents and Settings\Damian i Bartek\Cookies\damian i bartek@ad.yieldmanager[2].txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Cleaned with backup

	C:\Documents and Settings\Damian i Bartek\Cookies\damian i bartek@gde.adocean[2].txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned with backup

	C:\Documents and Settings\Damian i Bartek\Cookies\damian i bartek@my.adocean[1].txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned with backup

	C:\Documents and Settings\Damian i Bartek\Cookies\damian i bartek@pracuj.adocean[1].txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned with backup

	C:\Documents and Settings\Damian i Bartek\Cookies\damian i bartek@serving-sys[2].txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Cleaned with backup

	C:\Documents and Settings\Damian i Bartek\Ustawienia lokalne\Temp\Cookies\damian i bartek@ad.adocean[2].txt -> TrackingCookie.Adocean : Error during cleaning

	C:\Documents and Settings\Damian i Bartek\Ustawienia lokalne\Temp\Cookies\damian i bartek@adbrite[2].txt -> TrackingCookie.Adbrite : Error during cleaning

	C:\Program Files\winupdates\a.tmp -> Worm.VB.an : Cleaned with backup

	C:\Program Files\winupdates\a.zip/Setup.exe -> Worm.VB.an : Cleaned with backup


::Report End

(Bbieniol) #13

Wyczyść folder TEMP (w trybie awaryjnym), czyli Start --> uruchom --> cmd i wpisujesz:


(Maesky) #14

Wyczytałem gdzieś, żeby zrobić takie cuś:

Start --> uruchom -->%temp% i tam wszystko usunąć. Dobre to :stuck_out_tongue: ?

Dzięki wszystkim za pomoc :slight_smile:


(Bbieniol) #15

Robi to dokładnie to samo, lecz za pomocą komendy, którą podałem wyżej usuwa się automatycznie, natomiastto tak jak napisałeś trzeba usuwać ręcznie :slight_smile: