Jak usunąć Unikalne wizyty

to jest plik theme.php ze skórki podobno trzeba usunąć tą linijke ale

“.$settings[‘counter’].” "

.($settings[‘counter’] == 1 ? $locale[‘140’] : $locale[‘141’])."

\n";

po usunięciu już nie można wejść wcale na stronę wyskakują jakieś błędy

co mam rzobić wy usunąć to

<?

/*--------------------------------------------+

| PHP-Fusion v6 - Content Management System |

|---------------------------------------------|

| author: Nick Jones (Digitanium) © 2002-2005 |

| web: http://www.php-fusion.co.uk |

| email: nick@php-fusion.co.uk |

|---------------------------------------------|

| Released under the terms and conditions of |

| the GNU General Public License (Version 2) |

+--------------------------------------------*/

/*--------------------------------------------+

| Showcase III Theme for PHP-Fusion v6 |

|---------------------------------------------|

| Org. author: Digitanium |

| author: PHP-Fusion Themes - Shedrock © 2005 |

| web: http://phpfusion-themes.com |

| email: webmaster@phpfusion-themes.com |

|---------------------------------------------|

| Released under the terms and conditions of |

| the GNU General Public License (Version 2) |

+--------------------------------------------*/


/* Theme Settings */

$body_text = "#000000";

$body_bg = "#777777";

$theme_width = "100%";

$theme_width_l = "170";

$theme_width_r = "170";


function render_header($header_content) {


global $theme_width,$settings;


echo "

|

|

|

| $header_content |

|

\n"; echo "

| \n"; $result = dbquery(“SELECT * FROM “.DB_PREFIX.“site_links WHERE link_position>=‘2’ ORDER BY link_order”); if (dbrows($result) != 0) { $i = 0; while($data = dbarray($result)) { if (checkgroup($data[‘link_visibility’])) { if ($data[‘link_url’]!=”—”) { if ($i != 0) { echo " ·\n"; } else { echo “\n”; } $link_target = ($data[‘link_window’] == “1” ? " target=’_blank’" : “”); if (strstr($data[‘link_url’], “http://”) || strstr($data[‘link_url’], “https://”)) { echo “”.$data[‘link_name’].""; } else { echo “”.$data[‘link_name’].""; } } $i++; } } } echo ($i == 0 ? " " : “”)." | “.ucwords(showdate($settings[‘subheaderdate’], time())).” |

\n"; echo “\n”; echo "

| “.stripslashes($settings[‘footer’]).” |

| Powered by v".$settings[‘version’]." © 2003-2005 | Showcase III Theme ![PHP-Fusion Themes]( “PHP-Fusion Themes”) | “.$settings[‘counter’].” “.($settings[‘counter’] == 1 ? $locale[‘140’] : $locale[‘141’]).” |\n"; echo "

|

|\n"; } function render_news($subject, $news, $info) { global $locale; echo "

|

| $subject |
| $news |
| |

|\n"; } function render_article($subject, $article, $info) { global $locale; echo "

|

| $subject |
| “.($info[‘article_breaks’] == “y” ? nl2br($article) : $article).” |
| |

|\n"; } function opentable($title) { echo "

|

| $title |
| \n"; } function closetable() { echo " |

|

\n"; } function openside($title) { echo "

|

| $title |
| \n"; } function closeside() { echo " |

|

\n"; tablebreak(); } function opensidex($title,$open=“on”) { $box_img = ($open==“on” ? “off” : “on”); echo "

| | $box_img |
|
\n"; } function closesidex() { echo "
|
\n"; tablebreak(); } function tablebreak() { echo "

| |

\n"; } ?[/code]

a próbowałeś tylko wyciąć to

".$settings['counter']." ".($settings['counter'] == 1 ? $locale['140'] : $locale['141'])."

duchu obejmuj wszelkie kody znacznikami. Od tego są. Post jest czytelniejszy. Popraw to.

błąd pojawiał się, bo usuwałeś średnik z końća lini, powinien on tam zostać :wink: