Jak usunąć wirus Conficker

witam, mam problem z moim komputerem i proszę znawców o sprawdzenie mojego loga wygenerowanego w programie HijackThis.

Cała historia zaczyna się od tego że miałem albo nadal mam wirusa Conficker, próbowałem go usunąć na 100 spoobów ale chyba skuteczne okazało się zainstalowanie programu “nonficker” który (jak wyczytałem) podszywa się pod tego robala. Teraz już mój NOD32 wykrywa mi inny wirus, ale nie daje możliwości usunięcie go. Nie wiem co mam dalej robić… nie wiem jakie szkody ten wirus wyrządzi na moim kompie. NOD pokazuje mi taki komunikat :

Plik:

C:\Program Files\FBrowserAdvisor\inno.exe

Wirus:

Win32/Adware.Agent.NJV Program

Poniżej wklejam loga na temat którego jest ten post, bardzo proszę o pomoc

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 00:04:02, on 2009-12-10

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16915)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE

C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\VMware\VMware Server\vmware-authd.exe

C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe

C:\WINDOWS\system32\vmnat.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe

C:\Program Files\VMware\VMware Server\vmserverdWin32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe

C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE

C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\qttask.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Documents and Settings\damekk\Moje dokumenty\Kalkulator\HEXelonMAX6\hexelon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\MagicDisc\MagicDisc.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3\program\soffice.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3\program\soffice.BIN

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\Program Files\Eset\nod32.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jucheck.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AcroRd32.exe

C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

D:\gg\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {9CB65206-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - C:\Program Files\AskTBar\SrchAstt\1.bin\A5SRCHAS.DLL (file missing)

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,EXPLORER.EXE

O2 - BHO: IE7Pro BHO - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: ContextEnhancer - {4C6C4BA2-1646-0F3A-1FAE-B393C162C92E} - C:\Program Files\ContextEnhancer\ContextEnhancer-2.dll (file missing)

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {9CB65201-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - C:\Program Files\AskTBar\SrchAstt\1.bin\A5SRCHAS.DLL (file missing)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.807.1746\swg.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\damekk\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu_userdata\ggbho.1.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {FE063DB1-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - C:\Program Files\AskTBar\bar\1.bin\ASKTBAR.DLL (file missing)

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {FE063DB9-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - C:\Program Files\AskTBar\bar\1.bin\ASKTBAR.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: &Tłumaczenie - {0D704FAD-66E9-4F0A-BFED-4F665770DDB3} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O4 - HKLM…\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM…\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM…\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM…\Run: [soundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray

O4 - HKLM…\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM…\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM…\Run: [Cpqset] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM…\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\Sminst\Recguard.exe

O4 - HKLM…\Run: [Reminder] C:\WINDOWS\Creator\Remind_XP.exe

O4 - HKLM…\Run: [scheduler] C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe

O4 - HKLM…\Run: [hpWirelessAssistant] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

O4 - HKLM…\Run: [PTHOSTTR] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE /Start

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM…\Run: [broadcom Wireless Manager UI] C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe

O4 - HKLM…\Run: [intelZeroConfig] “C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe”

O4 - HKLM…\Run: [intelWireless] “C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe” /tf Intel PROSet/Wireless

O4 - HKLM…\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [NBKeyScan] “C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe”

O4 - HKLM…\Run: [nod32kui] “C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe” /WAITSERVICE

O4 - HKLM…\Run: [GrooveMonitor] “C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe”

O4 - HKLM…\Run: [CleanRegPath] C:\PROGRA~1\ADSLUT~1\CleanReg.exe

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\WINDOWS\system32\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKCU…\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] “C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe”

O4 - HKCU…\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU…\Run: [HEXelon MAX] “C:\Documents and Settings\damekk\Moje dokumenty\Kalkulator\HEXelonMAX6\hexelon.exe” /auto

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [wsctf.exe] wsctf.exe

O4 - HKCU…\Run: [EXPLORER.EXE] EXPLORER.EXE

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Startup: MagicDisc.lnk = C:\Program Files\MagicDisc\MagicDisc.exe

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.3.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3\program\quickstart.exe

O4 - Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll,-103 - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra button: Zaznaczanie HP Smart - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: DeviceNP - C:\WINDOWS\SYSTEM32\DeviceNP.dll

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: HP ProtectTools Device Locking / Auditing (FLCDLOCK) - Hewlett-Packard Ltd - C:\WINDOWS\system32\flcdlock.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: PC Angel (PCA) - SoftThinks - C:\WINDOWS\SMINST\PCAngel.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: VMware Authorization Service (VMAuthdService) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware\VMware Server\vmware-authd.exe

O23 - Service: VMware DHCP Service (VMnetDHCP) - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe

O23 - Service: VMware Virtual Mount Manager Extended (vmount2) - VMware, Inc. - C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe

O23 - Service: VMware Registration Service (vmserverdWin32) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware\VMware Server\vmserverdWin32.exe

O23 - Service: VMware NAT Service - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnat.exe

O23 - Service: Broadcom Wireless LAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE

End of file - 16088 bytes

Wrzuć logi z programów:

a) OTL

Ustaw Processes i Modules na All a w Custom Scans/Fixes wklej:

b) GMER

Skan trwa kilkadziesiąt minut

c) System Repair Engineer

Logi wklej na www.wklej.org

Proszę zmienić temat na konkretny, opcja EDYTUJ i popraw.JNJN

Możesz wchodzić na strony producentów antywirusów oraz microsoft.com?

http://arcabit.pl

http://kaspersky.com

http://bitdefender.com

itp.

Jeśli nie, to OTL i inne raczej tu nie będą potrzebne…

damekk87 , przeczytaj ten temat i popraw loga.

zasady-wklejania-logow-forum-t253052.html

Witam

zrobiłem tak jak podpowiedziałeś, wszystkie wygenerowane logi powklejałem na www.wklej.org podpisałem się jako damekk87. Proszę o jakąś pomoc bo wiem że nadal mam confickera. Siedzi ukryty w jednym folderze krótego lokalizację pokazuje mi Nod32. Niestety nie da się go usunąć, a najpierw nawet odnaleźć, gdyż za zakżdy razem jak zmienię w Narzędzia -> Opcje folderów na opcję “Pokaz ukryte pliki i foldery” powraca ona do stanu “Nie pokazuj ukrytych plików i folderów”. Próbowałem 100 razy i za kazdym razem jest tak samo… Poza tym gdzy chciałem zrobic przywracanie systemu, ale wszystkie punkty w kalendarzu są pousuwane, wiem że takie objawy to sprawka Confickera. Bardzo prosze o pomoc, przeanalizowanie logów, cokolwiek co uchroni mnie przed formatowanie dysku. Będę dozgonnie wdzięczny.

W razie czego mój kontakt damekk87@wp.pl

pozdrawiam

To co wstawiłeś na wklej.org to tylko kopia twojego postu.

No i wstawiaj tutaj linki do logów.

ok, sorki za kłopoty, a wiec tak oto linki do logów :

http://www.wklej.org/id/257732/

http://www.wklej.org/id/257734/

http://www.wklej.org/id/257787/

Źle ustawiłeś OTL-a, przez co można się w nim pogubić. :stuck_out_tongue:

Ma on być ustawiony jak na tym obrazku: http://helpc.eu/download/file.php?id=189

Uruchom SREng -> System Repair -> zakładka Browser Addons -> kolumna CLSID1 -> odszukaj i usuń:

W białe dolne okno Custom Scans/Fixes w OTL wklej:

Run Fix. Restart, jeśli będzie potrzebny.

Potem log z usuwania oraz nowy log robiony opcją Run Scan.

Przed kliknięciem Run Scan wklejasz w OTL taki tekst:

kolego, po zrobieniu tak jak mi powiedziałeś myslałem że bedę musiał zrobić formata ;/ przez cały dzień nie miałem dostepu do internetu, a żeby zrobić przywracanie systemu - nawet nie było mowy. Za każdym razem wtskakiwał mi komunikat że jest błąd nr 2 Pza tym niebieski pasek pod na dole pulpitu zrobił się biały, w ogóle kamputer zaczął mulić. Jedyne co zrobiłem aby wrócić do stanu obecnego to naprawianie systemu przy użyciu windowsa z płyty, którego na szczęście posiadam…

Co do Nonfickera

http://net.cs.uni-bonn.de/wg/cs/applica … conficker/

To zabezpieczenie. Fragment pliku nonficker.setup

Bardziej obstawiałbym te rzeczy

To drugie wygląda jakby było ładowane przed systemem, może spod mbr.

Sprawdź jednak ten plik na VirusTotal by wiedzieć jakie programy antywirusowe mogą traktować go jako zagrożenie.

Wklej nowe logi z OTL, GMER, SRENG i MBR.

Przy OTL wklej w okienko tekst i kliknij Run Scan.

GMER, 2 logi. Pierwszy domyslne ustawienia => Szukaj, wklej log. Drugi, zaznaczasz tylko usługi => Pokazuj wszystko => Szukaj i wklej wynik skanu.

mbr.exe